Sri Lankaanse uitzendorganisaties krijgen oog voor misbruik huispersoneel

Nieuws

Sri Lankaanse uitzendorganisaties krijgen oog voor misbruik huispersoneel

Feizal Samath

28 april 2008

Sri Lankaanse en Koeweitse uitzendbureaus willen helpen een einde te maken aan de problemen waarmee veel Sri Lankaanse dienstmeisjes in Koeweit te maken krijgen. Ze hebben daarover donderdag (24 april) in Koeweit een overeenkomst gesloten. Het is een doorbraak, want tot hiertoe wezen de ronselaars elke verantwoordelijkheid van de hand.

Er zijn meer dan 100.000 Sri Lankanen aan de slag in Koeweit, voor het grootste deel vrouwen die als hulp in het huishouden werken. Vaak worden ze onderbetaald of houden werkgevers een deel van hun loon achter. Velen van hen krijgen ook te maken met pesterijen, mishandelingen en zelfs verkrachting.
De bedrijfjes die het huispersoneel in Sri Lanka ronselen en in verbinding brengen met werkgevers in Koeweit, argumenteerden altijd dat de autoriteiten in Koeweit en het Sri Lanka Foreign Employment Bureau, een overheidsorganisatie die de belangen van Sri Lankanen verdedigt die overzee gaan werken, die misstanden maar moesten aanpakken.
Maar nu hebben meer dan 200 uitzendbureaus uit Colombo en Koeweit in een hotel in Koeweit een principeovereenkomst gesloten waarin ze de hand in eigen boezem steken.
“We moeten ermee ophouden anderen de schuld te geven, we moeten onze eigen verantwoordelijkheid opnemen”, zegt Suraj Dandeniya, de voorzitter van de Association of Licensed Foreign Employment Agents of Sri Lanka (ALFEA), een koepel van een 800-tal Sri Lankaanse uitzendbureau’s. “De zaken zouden nooit zo uit de hand gelopen zijn als we altijd met goede contracten hadden gewerkt en kandidaten naar behoren hadden geselecteerd.”

Zwangere hulpjes

De Sri Lankaanse ambassadeur in Koeweit, S.A.C.M. Zuhyle, benadrukt vooral dat laatste punt. Vorige jaar werden 1.057 dienstmeisjes Koeweit uitgezet. Bijna 800 vrouwen bleken zwanger bij hun aankomst, medisch niet geschikt of mentaal niet opgewassen tegen een verblijf in het buitenland. Anderen hadden baby’s thuis in Sri Lanka. “Ze hadden nooit mogen worden uitgezonden”, oordeelt de ambassadeur.
“Veel problemen ontstaan ook doordat de dienstmeisjes niet weten waaraan ze zich kunnen verwachten en welke regels ze moeten respecteren”, zegt Ranmalee, een Srilankaanse werknemer in een Koeweits uitzendbureau. Andere Sri Lankanen in Koeweit stoken nieuwkomers soms op weg te lopen bij hun eerste werkgever omdat er elders meer te verdienen is. Maar vaak blijven het paspoort en het visum van het meisje dan bij de eerste werkgever, waardoor ze moeilijk een andere legale baan kan vinden of later ook problemen heeft om naar huis terug te keren.
Er blijkt ook een bloeiende handel te bestaan in valse medische attesten en identiteitsdocumenten. Op die manier worden bijvoorbeeld ook minderjarige meisjes aan een baan in Koeweit geholpen. De Sri Lankaanse uitzendkoepel ALFEA neemt zich voor de strijd aan te binden tegen die vervalsingen en zal ook ijveren voor een betere screening van alle kandidaat-migranten.
Toch gaan de meeste problemen uit van de werkgevers in Koeweit, die vaak weinig oog hebben voor de rechten van hun buitenlandse personeel. De Sri Lanka Manpower Association of Kuwait (SLMAK), de federatie van Sri Lankaanse uitzendbureaus in Koeweit, zal daarom een zwarte lijst opstellen van werkgevers die huismeisjes problemen hebben bezorgd. Dat gegevensbestand zal door alle uitzendbureaus kunnen worden geraadpleegd.

Mijlpaal

Een en andere lijkt ingegeven door een uitspraak van de Sri Lankaanse president Mahinda Rajapakse. Die zei een verbod op het uitsturen van Sri Lankaanse dienstmeisjes te overwegen. Volgens de president zorgt het vertrek van al die vrouwen ook voor grote sociale problemen in Sri Lanka. “Als dat verbod er komt, kunnen we allemaal onze boeken sluiten”, zegt de beheerder van een uitzendbureau in Koeweit.
In elk geval is het principeakkoord tussen de uitzendbureaus een mijlpaal, vooral omdat Sri Lanka de buitenlandse arbeidsmarkt in Koeweit domineert. Veel bureaus in Koeweit hebben een plaatselijke eigenaar omdat de wet dat zo voorschrijft, maar worden gerund door Sri Lankanen. Die bedrijfjes voeren niet alleen uit Sri Lanka werknemers aan, maar ook uit Indonesië, India, Bangladesh en de Filipijnen.
Koeweit is na Saoedi-Arabië de belangrijkste bestemming voor Sri Lankaanse migranten. In heel het Midden-Oosten zijn 600.000 tot 700.000 Sri Lankaanse dienstmeisjes aan de slag, en nog eens ongeveer evenveel andere werknemers.