Staatsgreep brengt Honduras op rand van afgrond

Nieuws

Staatsgreep brengt Honduras op rand van afgrond

Thelma Mejía

02 augustus 2009

Honduras stevent af op een economische ineenstorting. Het land had al zwaar te lijden onder de internationale crisis, en door de diplomatieke isolatie na de staatsgreep van 28 juni dreigt nu de complete ondergang.

“De regering van (de afgezette president Manuel) Zelaya verspilde al veel overheidsgeld en deed de openbare schuld exploderen, maar nu wordt de neergang  nog veel erger”, voorspelt Mauricio Díaz, een expert van het Sociaal Forum van de Buitenlandse Schuld van Honduras.  
De internationale investeringen blijven uit, de deviezenreserves smelten weg, de regering kan zelf niet genoeg financiële middelen mobiliseren en krijgt het moeilijk de koers van de lempira stabiel te houden, vat Díaz samen. Geen enkel land heeft het regime van interim-president Roberto Micheletti erkend, en daardoor heeft niemand nog vertrouwen in Honduras.

Economie krimpt

De economische groei, die tot 2007 gemiddeld vijf procent per jaar bedroeg, leek dit jaar als gevolg van de crisis naar 1,5 procent te zullen terugvallen. Maar Manuel Bautista, de voorzitter van College van Economen van Honduras, schat dat de economie dit jaar uiteindelijk met 2,6 procent zal krimpen door de effecten van de staatsgreep.  
Volgens eerste schattingen van de private sector heeft Honduras de voorbije maand al 50 miljoen euro verloren door de wegversperringen die de aanhangers van de afgezette president opwierpen en het onzekere handels- en investeringsklimaat.
De situatie is dramatisch voor Honduras. Het is een van de armste landen van Latijns-Amerika; meer dan zes miljoen van de bijna 8 miljoen inwoners leeft in armoede.

Boter op het hoofd van Zelaya

De voormalige president Zelaya, die hoopt zijn functie spoedig opnieuw te kunnen opnemen, is mee schuldig aan de dramatische situatie van de overheidsfinanciën. Volgens de nationale bank steeg de staatsschuld tussen 2006 – toen Zelaya aan de macht kwam – en maart 2009 van 358 miljoen tot 721,9 miljoen dollar. Daardoor stegen de interestvoeten en kwam het overheidsbudget onder druk te staan.
Op 28 juni had Honduras overigens nog geen door het parlement goedgekeurde begroting voor dit jaar. Zelaya weigerde ook een intentiebrief voor het Internationaal Monetair Fonds te ondertekenen waarmee Honduras nieuwe leningen had kunnen krijgen van die instelling. Dat leidde ertoe dat andere internationale financiële instellingen de uitbetaling van 320 miljoen dollar aan nieuwe kredieten opschorten.
De machtsovername veranderde niets aan die opschorting, al heeft het parlement intussen een begroting goedgekeurd. Die komt uit een uitgaventotaal dat 8,2 procent lager ligt dan in 2008.
Zelaya gaf gul geld uit en dwong ook de werkgevers in het land de vinger van de knip te halen. Begin dit jaar werd het minimumloon in Honduras opgetrokken van 129 euro tot 202 euro per maand. De vakbonden waren daar blij mee, maar de werkgevers steigerden. Ze waarschuwden dat de maatregel het banenverlies als gevolg van de crisis nog zou opdrijven.