Steden schakelen snel over op hernieuwbare energie

Nieuws

Steden schakelen snel over op hernieuwbare energie

Steden schakelen snel over op hernieuwbare energie
Steden schakelen snel over op hernieuwbare energie

IPS

28 februari 2018

Steden over de hele wereld schakelen over op hernieuwbare energie. Al meer dan honderd grootsteden halen nu meer dan 70 procent van hun energie uit waterkracht, zonne- of windenergie, en nog veel meer steden stellen zichzelf ambitieuze doelen.

De Amerikaanse stad Burlington in Vermont is een van de veertig steden die al hun elektriciteit uit schone energie halen

De nieuwe lijst van het Carbon Disclosure Project, waarin steden wordt gevraagd naar hun elektriciteitsproductie, toont een duidelijk opmars van schone energie in steden. Van de 570 onderzochte steden halen er nu 101 meer dan 70 procent van hun elektriciteit uit schone energie. Dat is meer dan dubbel zoveel als in de vorige editie in 2015. Bij goede voorbeelden zijn grootsteden als Auckland, Nairobi, Oslo, Seattle en Vancouver.

De lijst noemt ook meer dan veertig steden die volledig overgeschakeld zijn op schone bronnen. Zo halen de IJslandse hoofdstad Reykjavik, het Zwitserse Bazel en het Amerikaanse Burlington nu al hun elektriciteit uit schone energie. Bij elk van die steden speelt waterkracht een belangrijke rol, aangevuld met andere bronnen zoals windenergie of geothermie.

Voortrekkersrol

Uit het onderzoek van het CDP blijkt duidelijk dat steden over de hele wereld hun klimaatinspanningen opkrikken. In vergelijking met 2015 geven steeds meer steden nu informatie over hun energieverbruik en klimaatimpact, stellen ze zichzelf uitstootdoelen en maken klimaatplannen.

Steden kunnen een voortrekkersrol spelen, met name als de nationale overheid het laat afweten, zoals in de VS. Daar hebben 58 steden zich nu al voorgenomen over te schakelen op 100 procent schone energie, waaronder grootsteden als Atlanta en San Diego.

‘Steden zijn verantwoordelijk voor 70 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en ze hebben dan ook een enorm potentieel om de leiding te nemen op weg naar een duurzame economie’, zegt Kyra Appleby van het CDP. ‘Uit onze data blijkt dat steden de overstap naar schone energie niet alleen willen maken, maar dat ze het ook kunnen. We roepen alle steden op om hun informatie met ons te delen en samen te werken om de doelstellingen van Parijs te halen. Het is nu tijd om te handelen.’