Steeds meer borstkanker in ontwikkelingslanden

Nieuws

Steeds meer borstkanker in ontwikkelingslanden

Chryso D'Angelo

05 november 2009

Het aantal vrouwen met borstkanker in ontwikkelingslanden stijgt. Volgens de Havard School of Public Health valt 55 procent van de doden door borstkanker dit jaar in arme landen.

De stijging van het aantal borstkankergevallen in ontwikkelingslanden is deels een gevolg van de effectievere bestrijding van ziekten zoals tuberculose en malaria. Vrouwen leven langer en kanker openbaart zich vaak pas op latere leeftijd. De onderzoekers wijzen er echter op dat borstkanker meestal al op relatief jonge leeftijd wordt gevonden.
“Vrouwen komen binnen met vergevorderde borstkanker, fase 3 of hoger, en uitzaaiingen”, zegt Felicia Knaul, directeur van het Harvard Global Equity Initiative. “Als de diagnose gesteld wordt, is het vaak al te laat voor effectieve behandeling.”
Landen die het hardst geraakt zullen worden door borstkanker, zijn de Verenigde Arabische Emiraten (toename 78 procent), Qatar (60 procent) en Saudi-Arabië (57 procent), stelt de Harvard School of Public Health. De grootste absolute toename wordt verwacht in China (180.000 gevallen) en India (131.000 gevallen) in 2020.

Verwestering

Hoewel de Verenigde Staten aan kop gaan met naar verwachting 240.721 nieuwe diagnoses dit jaar (een op acht vrouwen krijgt op een bepaald moment in haar leven borstkanker), worden gevallen meestal in een vroeg stadium ontdekt en behandeld, als de vijfjarige overlevingskans 98 procent is.
Het is nog onduidelijk waarom het aantal gevallen van borstkanker toeneemt. Sommige experts vermoeden dat genetische en milieuomstandigheden een rol spelen. Peggy Porter, hoogleraar pathologie aan de School of Medicine van de University of Washington, zegt dat de ‘verwestering’ in ontwikkelingslanden het vaakst aangewezen wordt als oorzaak.
‘Westerse’ invloeden zoals veranderingen in dieet, minder beweging, minder kinderen en laat kinderen krijgen, minder borstvoeding en hormoonsubstitutietherapie zouden allemaal het risico op borstkanker vergroten.