Steeds meer Chinezen sterven door fijn stof

Nieuws

Steeds meer Chinezen sterven door fijn stof

Steeds meer Chinezen sterven door fijn stof
Steeds meer Chinezen sterven door fijn stof

IPS

13 februari 2017

Steeds meer Chinezen sterven aan hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen. Een grote studie linkt dat rechtstreeks aan de toename van fijn stof in de steden.

LWYang (CC BY 2.0)

LWYang (CC BY 2.0)​

Dankzij een nieuw monitoringnetwerk konden de onderzoekers van het Chinese Centrum voor de Bestrijding en Preventie van Ziekten snel een verband zoeken tussen de fijn stof- en sterftecijfers in het hele land.

In 272 steden hebben ze een toename vastgesteld van PM2.5-fijnstofdeeltjes, fijnstof met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer. Tegelijk zagen ze een gelijkaardige toename van hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen.

Veel hoger dan WHO-norm

De gemiddelde jaarlijkse blootstelling aan PM2.5-fijnstofdeeltjes bedraagt in de steden 56 microgram per kubieke meter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mag dat niet hoger dan 10 microgram zijn.

Per stijging met 10 microgram nam het aantal overlijdens dat niet door ongevallen werd veroorzaakt toe met 0,22 procent. Het aantal overlijdens als gevolg van aandoeningen van de luchtwegen nam toe met 0,29 procent per stijging met 10 microgram.

Meer doden in warmere steden

Er sterven in verhouding meer mensen die ouder zijn dan 75 en meer mensen met een lagere scholing. Dat laatste aspect kan te maken hebben met een minder gezonde leefomgeving en met een lagere toegang tot gezondheidszorg.

In steden met een hogere gemiddelde temperatuur ligt het sterftecijfer hoger. Wellicht komen de mensen daar vaker buiten of zetten ze hun raam vaker open, waardoor ze vaker worden blootgesteld aan het fijn stof.

Grootste studie in ontwikkelingsland

De studie, die in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine verschijnt, is volgens de auteurs de grootste epidemiologische studie van fijnstof in een ontwikkelingsland.

‘Luchtvervuiling door fijn stof (PM2.5) is een van de belangrijkste problemen voor de volksgezondheid in ontwikkelingslanden, waaronder China, maar de epidemiologische gegevens over de gevolgen voor de gezondheid zijn schaars’, zegt hoofdauteur Maigeng Said Zhou.

De laatste jaren komen er steeds vaker alarmberichten over de luchtvervuiling in China. Zo bleek in 2015 al dat acht van de tien Chinese steden met zware luchtvervuiling kampen.

Peking kondigde in december vorig jaar opnieuw het hoogste smogalarm af.