Steeds meer Indiase informatici in België

Nieuws

Steeds meer Indiase informatici in België

Peter Dhondt

11 april 2005

Belgische telecombedrijven als Proximus, Alcatel en Telenet werven steeds meer Indiase informatici aan. De seizoenarbeiders van de bits en bytes zijn goedkoper en flexibeler dan hun Belgische collega's.

Proximus zet in België momenteel een honderdtal Indiase informatici in voor tijdelijke projecten. Voor Telenet werken 30 tot 35 Indiërs in België. Het bedrijf heeft daarvoor een overeenkomst met het Indiase Infosys. Bij Belgacom en Alcactel gaat het om enkele tientallen mensen.

De bedrijven zijn karig met de informatie over de ICT-consultants die ze uit India doen invliegen. Onze ingenieurs ontwikkelen steeds meer complexe internettoepassingen, wil Marc Van Coppenolle van kwijt, directeur Marketing en Communicatie van Alcatel. In sommige gevallen doen we voor bepaalde onderdelen van die projecten, zoals het schrijven van software of het testen van toepassingen, een beroep op Indiase onderaannemers omwille van hun softwarekennis en hun competitieve prijzen. De informatici werken tijdelijk hier om vertrouwd te raken wat de opdrachten allemaal inhouden.

Proximus zet de Indiase ICT-specialisten onder meer in voor projecten in verband met klantenrelaties en rond facturatiesystemen. Veerle Wijsgeer, persverantwoordelijke van Telenet, zegt dat niet de loonkost de doorslag geeft bij de keuze voor Indiase onderaannemers, maar wel de flexibiliteit. Ze kunnen onvergelijkbaar snel nieuwe systemen ontwikkelen en opleveren.

Ook bij Telenet vormen de Indiërs in België een verbinding met de grotere groep van informatici die vanuit India voor Telenet werken. Meer informatie geven de bedrijven niet. Ze zijn bang dan hun concurrenten meelezen. Zelfs de vakbonden weten niet goed hoe ver de uitbesteding van informatica-opdrachten in hun bedrijf eigenlijk gaat.

De overheid heeft de toestroom van Indiase informatici opgemerkt. Vroeger vormden de Japanners de grootste groep van hoogopgeleide werknemers van buiten Europa die door hun bedrijf tijdelijk naar België werden gestuurd, zegt Jona Ceuppens, attaché van de Dienst Migrerende Werknemers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het ging om managers die hier orde op zaken kwamen stellen. Maar nu zijn de Indiërs opeens met meer. De aantallen stegen behoorlijk in 2004. Vorig jaar en de eerste drie maanden van dit jaar schreef de RSZ voor ten minste 163 Indiërs een attest uit.” In 2003 leverde het Vlaamse Gewest 559 arbeidskaarten af aan hoogopgeleide en leidinggevende werknemers uit India. Cijfers voor 2004 zijn nog niet beschikbaar, maar liggen zo goed als zeker hoger.

In tegenstelling tot het Waalse en het Brusselse gewest weigert Vlaanderen zo goed als geen aanvragen van Indiase informatici die een arbeidskaart willen. In hun jaarverslag over het arbeidsmarktbeleid in 2003 schrijven de verantwoordelijke Vlaamse ambtenaren dat buitenlandse hooggeschoolden nieuwe invalshoeken aanbrengen, de internationale netwerking bevorderen en bijdragen tot de versteviging van de concurrentiepositie. Een simpel bijkomend argument wordt niet vernoemd: Indiase informatici in België toelaten, helpt misschien te verhinderen dat activiteiten helemaal naar India worden uitbesteed. De auteurs van het jaarverslag waarschuwen er wel voor dat een verdere versoepeling van het toelatingsbeleid op termijn de bestaande arbeidsvoorwaarden en de verloning van de autochtone werknemers kan aantasten.

Veel Indiase informatici komen voor ettelijke maanden of zelf voor een jaar naar België. Officieel blijven ze in dienst van hun Indiase bedrijf, maar je kan je afvragen of het geen verdoken werknemers van Belgische bedrijven zijn, zegt Ceuppens. Dat is moeilijk te bewijzen. Twee jaar geleden stelde de RSZ al eens een onderzoek in, en dat leverde toen niets op. Ze hebben waterdichte contracten, en het gaat om hoogopgeleide mensen: die weten perfect wat ze moeten zeggen. Werkgevers moeten ook de arbeidswetgeving respecteren voor alle mensen die ze in België aan het werk zetten - ze moeten zich houden aan Belgische loonafspraken en aan de regeling in verband met vakantie en overuren. Het zou me verbazen dat ze die regels volgen, zegt Ceuppens, maar bewijzen heb ik niet.

Uitgebuit worden de Indiase informatici allicht niet - het gaat niet om mensen die met zich laten sollen en ze verdienen hier in elk geval meer dan wat ze in India krijgen. Ze moeten per jaar meer dan 32.261 euro opstrijken om een arbeidskaart te krijgen, al weet niemand of het bedrag dat in hun contract vermeld staat, ook echt wordt uitbetaald. Ook over de sociale verzekering van de Indiase informatici is er geen zekerheid, al zijn werknemers van grote bedrijven als Infosys meestal goed via hun werkgever verzekerd. Ze halen ook voordeel uit hun verblijf in België: ze doen buitenlandse werkervaring op en komen in contact met nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

De informatici in ons land zitten met een dubbel gevoel. De inzet van Indiase experts helpt hun werkgevers internationaal competitief te blijven, maar hun lonen en sommige banen komen wel onder druk te staan. De overheid heeft al klachten binnengekregen van Belgische werknemers die niet gelukkig zijn met het statuut van hun nieuwe Indiase collega’s. (MM)