Steeds meer megasteden in Azië en de Pacific

Nieuws

Steeds meer megasteden in Azië en de Pacific

Steeds meer megasteden in Azië en de Pacific
Steeds meer megasteden in Azië en de Pacific

IPS

20 oktober 2015

In 2018 leeft meer dan de helft van de bevolking van Azië en de Pacific naar verwachting in steden. Ook het aantal megasteden in de regio zal groeien, staat in een nieuw VN-rapport. Dat vormt een grote uitdaging voor overheden in die steden.

Het rapport The State of Asian and Pacific Cities 2015 is gisteren gepresenteerd op het Asian Pacific Urban Forum in Jakarta. Tussen 1980 en 2010, groeiden steden in Azië en de Pacific met een miljard inwoners. De stedelijke bevolking zal naar verwachting 3,2 miljard mensen bereiken in 2050. Alleen al in China en India zal het aantal stadsbewoners groeien met 696 miljoen.

De onderzoekers verwachten dat aantal megasteden in de regio ook zal groeien. Momenteel telt de regio 17 megasteden, inclusief de top 3 van de wereld: Tokio, Delhi en Shanghai. In 2030 zullen er naar verwachting 22 megasteden zijn.

Economische groei

De snelle groei wordt volgens het rapport veroorzaakt door globalisering en economische groei, waardoor honderden miljoenen mensen aan ontsnapten aan armoede. Er is een nieuwe stedelijke middenklasse ontstaan die zo’n 2 miljard mensen telt.

Volgens de Wereldbank leven in Azië 758 miljoen mensen van minder dan 1,25 dollar per dag.

Ondanks de toegenomen welvaart, telt de regio wereldwijd echter nog steeds het hoogste aantal sloppenwijkbewoners en de grootste concentratie mensen die onder de armoedegrens leven. Volgens de Wereldbank leven in Azië 758 miljoen mensen van minder dan 1,25 dollar per dag. Azië telt ook 60 procent van alle sloppenwijkbewoners in de wereld, blijkt uit cijfers van VN-Habitat.

Hoewel huishoudens met een laag inkomen hun inkomen naar verwachting zullen zien groeien, krijgen ze ook te maken met hogere kosten van levensonderhoud. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door een stijging van de grondprijzen en de druk om arme wijken te ontwikkelen.

Plaatsen waar armen wonen, krijgen soms te maken met gedwongen verhuizingen. Dit was onder meer het geval tijdens de Olympische Spelen in 2008 in Beijing. Voor die gelegenheid werden 500.000 mensen uit hun huis gezet om ruimte te maken voor sportfaciliteiten, handelsruimte, huisvesting en kantoren. Tijdens de Commonwealth Games in New Delhi in 2010 gebeurde iets soortgelijks: 200.000 arme inwoners moesten elders onderdak vinden.

Natuurrampen

Het rapport waarschuwt dat de steden in de regio tot de meest kwetsbare in de wereld behoren als het gaat om natuurrampen en klimaatverandering.

Ongelijkheid binnen steden is hardnekkig en wijdverbreid. De armen in steden hebben nog steeds geen adequaat onderdak, water, sanitaire voorzieningen en vaak zelfs geen officieel adres.

Shamshad Akhtar, hoofd van de Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Pacific van de VN, wees bij de presentatie van het rapport op deze donkere kant van de economische groei. ‘Een onacceptabel aantal mensen woont nog steeds in sloppenwijken, heeft onvoldoende inkomen en leeft in een ongezonde omgeving.’ De huidige economische modellen zijn geen goede basis voor inclusieve en duurzame ontwikkeling, zei ze.

Het rapport waarschuwt ook dat de steden in de regio tot de meest kwetsbare in de wereld behoren als het gaat om natuurrampen en klimaatverandering. Bijna drie kwart van de natuurrampen in de wereld tussen 1970 en 2011 vond plaats in Azië en de Pacific. Armen en achtergestelden werden daarbij buitenproportioneel geraakt en dat zal ook in de toekomst zo blijven.

Aziatische steden moeten veerkrachtiger, veiliger, inclusiever en duurzaam worden, stellen de auteurs. Zij spreken over een “stedelijke eeuw”, waarin het aantal mensen in steden voor het eerst in de geschiedenis groter is het aantal plattelandsbewoners.