Steeds meer meisjes naar school in Bangladesh

Nieuws

Steeds meer meisjes naar school in Bangladesh

Steeds meer meisjes naar school in Bangladesh
Steeds meer meisjes naar school in Bangladesh

Naimul Haq

01 mei 2012

In Bangladesh gaan steeds meer meisjes naar school. Volgens een eerste schatting van het ministerie van Onderwijs bestond de basisschoolpopulatie in het afgelopen jaar voor 52 procent uit meisjes en voor 48 procent uit jongens.

Bangladesh is daarmee hard op weg het millenniumdoel op het gebied van gendergelijkheid in het onderwijs te halen in 2015. In 2010 haalde het aantal meisjes op de basisschool voor het eerst het aantal jongens in.

De inzet van vrouwelijke onderwijzers, betrokkenheid van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en subsidies hebben meegeholpen de situatie in het land te veranderen. Tien jaar geleden was het in sommige delen van Bangladesh vanwege sociale en religieuze barrières nog ondenkbaar dat meisjes naar school gingen.

Sinds 2000 voert het ministerie van Onderwijs een beleid om vrouwelijke onderwijzers aan te stellen. Momenteel is 90 procent van alle 182.000 onderwijzers in het basisonderwijs vrouw.

“Als vrouwen lesgeven, ontstaat een omgeving waarin meisjes ook naar school kunnen”, zegt Aziz-ur-Rashid, hoofd van een basisschool in het district Niphamari.

De Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank en de Noorse regering dragen met een maandelijkse toelage bij aan de kosten van het onderwijs voor kinderen uit arme gezinnen. Niet-gouvernementele organisaties zetten zich daarnaast in om kinderen die dreigen uit te vallen, op school te houden.

In 1992 ging gemiddeld 73,3 procent van de kinderen naar de basisschool. Vorig jaar was dat gestegen tot 94 procent. De schooluitval nam af van 38 procent in 1994 tot 30 procent in 2011.