Steeds meer vrouwen aan de fles

Nieuws

Steeds meer vrouwen aan de fles

Vesna Peric Zimonjic

22 mei 2002

Alcoholisme wordt een steeds groter probleem in
Joegoslavië. Het traditionele legertje drinkebroers is in de jaren 90 nog
flink aangegroeid, en de mannen hebben versterking gekregen van een even
grote groep vrouwen die geen maat meer kunnen houden. Joegoslavië, een land
met 7,4 miljoen inwoners, telt nu 300.000 geregistreerde alcoholisten.
Daarnaast zijn er waarschijnlijk nog tienduizenden drankorgels die nog nooit
medische hulp hebben ingeroepen.

Volgens Petar Nastasic van het Instituut voor Geestelijke Gezondheid in
Belgrado worden er nu in Joegoslavië twee keer meer vrouwen behandeld voor
alcoholisme dan in de jaren 80. Toen hadden we in ons instituut twee mannen
voor elk vrouw, maar nu zijn de geslachten ongeveer gelijk
vertegenwoordigd.

Dokter Dragoslav Nikolic, het hoofd van de Joegoslavische vereniging voor de
Preventie van Alcoholisme en Drugsverslaving (JSPAN), schat dat tussen 10 en
15 procent van de volwassen mannelijke bevolking in het land verslaafd is
aan alcohol. Ook hij gelooft dat het probleem bij de vrouwen stilaan even
groot wordt. En ook de jongeren vinden de weg naar het café. Volgens een
onderzoek van de JSPAN drinkt meer dan de helft van de Joegoslavische
tieners geregeld alcohol als ze uitgaan; nog eens een kwart kiest af en toe
voor bier of sterke drank. 6,5 procent van de Joegoslavische tieners
vertoont volgens de enquête alle symptomen van een beginnende
alcoholverslaving.

Jasmina Veselinovic van het Centrum voor Gezinstherapie in Belgrado denkt
dat de moeilijke omstandigheden in de jaren 90 het drankmisbruik sterk in de
hand hebben gewerkt. Mannen stonden voor extreme en vaak zo goed als
onmogelijke uitdagingen. Ze verloren hun baan maar werden wel geacht er
verder voor te zorgen dat er brood op de plank kwam. Voor wie daar niet in
slaagde, bood de alcohol een uitweg. Door de extreme daling van het
gezinsinkomen en de onhandelbaarheid van hun drinkende echtgenoten kregen
veel vrouwen het op hun beurt ook zo moeilijk dat ze naar de fles begonnen
te grijpen.

De Joegoslavische regering lijkt geen haast te hebben het probleem aan te
pakken. Maar daarover verwondert Nastasic zich niet. Geen enkel land doet
graag afstand van de accijnzen die het verbruik van alcoholische dranken
oplevert. En de medische wereld kan niet op tegen de lobby van de brouwers
en distilleerders.