Ook risico's voor de mens

Steeds minder roofvogels te bespeuren in Afrika

Wikimedia Commons

De Afrikaanse havikarend is bijna helemaal verdwenen uit het Afrikaanse landschap.

Roofvogelsoorten zoals de zanghavik, de vechtarend of de bruine kiekendief zijn op het Afrikaanse continent bijna volledig verdwenen, stelt nieuw onderzoek in vakblad Nature. Wetenschappers zeggen dat hun verdwijning ook risico’s voor de mens met zich meebrengt.

Het nieuwe onderzoek ontdekte aan de hand van waarnemingen dat bijna 90% van de 42 bestudeerde roofvogelsoorten er qua populatie op achteruit is gegaan.

Tropische roofvogelsoorten zoals de vechtarend, de bateleur, de Afrikaanse havikarend, de donkere zanghavik en de Afrikaanse bruine kiekendief zijn daarmee zo goed als verdwenen uit grote delen van het Afrikaanse continent.

De achteruitgang van deze soorten werd de afgelopen veertig jaar versneld omdat veel wilde gebieden werden omgezet in landbouwgrond. Maar ook het toenemend gebruik van gif en bestrijdingsmiddelen door boeren en stropers hebben ertoe geleid dat roofvogels het zwaar te verduren hebben, net als de uitbreiding van het netwerk aan hoogspanningslijnen.

Risico voor de mens

Het rapport waarschuwt dat arenden en gieren de 21ste eeuw waarschijnlijk niet zullen overleven, tenzij er meer natuur beschermd wordt in Afrika. In de nationale parken doen roofvogels het immers beter dan in onbeschermd gebied.

‘Nu verwacht wordt dat de bevolking in de komende 35 jaar zal verdubbelen, is de noodzaak groter dan ooit om het netwerk van beschermde gebieden in Afrika uit te breiden, en de druk op roofvogels in onbeschermde gebieden te verminderen’, zegt onderzoeker Phil Shaw van de Universiteit van St Andrews.

Volgens hem kan de verdwijning van de soorten grote risico’s voor de mens met zich meebrengen. Hij haalt onder meer het voorbeeld aan van de afname van Indiase gieren, die aan het begin van de jaren '90 leidde tot een toename van het aantal gevallen van hondsdolheid bij mensen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2798   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2798  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.