Steeds minder werkende vrouwen in India

Nieuws

Steeds minder werkende vrouwen in India

Steeds minder werkende vrouwen in India
Steeds minder werkende vrouwen in India

Neeta Lal (IPS)

31 maart 2015

India noemt zichzelf de 'grootste democratie in de wereld', maar de 380 miljoen vrouwen van werkende leeftijd denken daar mogelijk anders over: slechts 125 miljoen van hen werken en het aantal vrouwen met een baan daalt al sinds 2004 gestaag. Al zit de groei van de informele economie hier ook zeker voor iets tussen.

Experts zeggen dat deze cijfers een wake-upcall moeten zijn voor de op twee na grootste economie in Azië. Als het land met 1,2 miljard inwoners vrouwen geen gelijke kansen biedt, zal dat een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling en armoedevermindering.

In een rapport dat afgelopen maand werd gepubliceerd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), staat dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in India met 33 procent tot de laagste in opkomende economieën behoort. Het gemiddelde in Oost-Azië is 63 procent en het wereldwijde gemiddelde 50 procent.

De bevindingen van het IMF ondersteunen wat al eerder werd aangemerkt als een verontrustende trend in India – de afwezigheid van een diverse en inclusieve werkende bevolking.

Momenteel woedt in het land een debat over het geringe aantal vrouwen in de directies van bedrijven. Slechts 5 procent van de bestuurders is vrouw. Dat is minder dan in andere landen van de BRICS-groep van opkomende economieën (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika).

Huishoudelijk werk

Aangezien de meeste vrouwen onbetaald, huishoudelijk werk doen, telt hun bijdrage aan de economie niet mee in de officiële cijfers.

Het gebrek aan vrouwen op de arbeidsmarkt in India is ‘een grote, gemiste kans’ voor economische groei, klaagde Christine Lagarde, directeur van het IMF, onlangs tijdens een bezoek aan het land. Genderdiversiteit gaat niet alleen over wat politiek correct is, het is een economische noodzaak, zeggen economen.

Een studie van de Internationale Arbeidsorgansiatie (ILO) uit 2013, laat zien dat de groei in India hapert als gevolg van de uitsluiting van vrouwen op de arbeidsmarkt. ‘Als we ervan uitgaan dat de genderkloof gehalveerd is in 2017, en teruggebracht tot een kwart ten opzichte van de situatie in 2008 in 2027, betekent dat dat het inkomen per hoofd van de bevolking 10 tot 13 procent hoger kan zijn dan in het huidige scenario’, staat in het rapport.

Volgen sommigen worden de cijfers vertekend door de afwezigheid van informatie over de informele sector. Aangezien de meeste vrouwen onbetaald, huishoudelijk werk doen, telt hun bijdrage aan de economie niet mee in de officiële cijfers.

‘Huishoudelijk werk wordt niet gezien als economische activiteit en is geen factor in de nationale inkomensstatistieken’, zegt Preet Rustagi van het Institute for Human Development in New Delhi. ‘Betaalde huishoudelijk hulp wordt in ieder geval nog gezien als een economische activiteit en meegeteld in het nationale inkomen.’

Rustagi stelt dat de huishoudelijke activiteiten, van koken tot zorg voor ouderen en het opvoeden van kinderen, van cruciaal belang zijn voor de Indiase economie en de samenleving in zijn geheel. In dorpen zorgen vrouwen daarnaast vaak voor het vee. Ook dat wordt niet meegeteld, zegt Rustagi.

Ishan Khosla (CC BY-NC-ND 2.0)

Volgen sommigen worden de cijfers vertekend door de afwezigheid van informatie over de informele sector.

Ishan Khosla (CC BY-NC-ND 2.0)

Patriarchaal

India heeft vorig jaar een wet aangenomen die bedrijven met meer dan tien werknemers verplicht om een klachtencommissie in te stellen die elke klacht over seksuele intimidatie moet onderzoeken.

Ook culturele normen belemmeren de toegang voor vrouwen tot de arbeidsmarkt, zeggen analisten. ‘De patriarchale cultuur in India idealiseert de vrouw in de rol van huisvrouw en moeder’, zegt Bhim Reddy, redacteur van het Indian Journal of Human Development. Buitenshuis werken wordt vaak geassocieerd met lagere sociale klassen.

Hoewel vrouwen tussen 14 en 21 jaar oud steeds vaker naar school gaan, heeft dat nog niet geleid tot een proportionele toename van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt, blijkt uit cijfers van Everstone Capital, een investeringsmanagementbureau. Slechts 22 procent van de vrouwelijke afgestudeerden treedt toe tot de arbeidsmarkt. Dat is minder dan het aantal werkende ongeletterde vrouwen dat een baan vindt.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties is dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt tussen 1991 en 2012 gedaald van 33,7 tot 27 procent. Zelfs onder hoogopgeleiden vrouwen in de stad is de arbeidsparticipatie laag. Overheidsstatistieken uit 2009 en 2010 laten zien dat 57 procent hoogopgeleide vrouwen huishoudelijk werk doet (en niet tot de formele beroepsbevolking wordt gerekend). Bij vrouwen op het platteland met alleen basisschool of middelbaar onderwijs, is dat slechts 31 procent.

De werkomgeving in bedrijven is niet altijd uitnodigend voor vrouwen. India heeft vorig jaar een wet aangenomen die bedrijven met meer dan tien werknemers verplicht om een klachtencommissie in te stellen die elke klacht over seksuele intimidatie moet onderzoeken. Volgens onderzoekers van de Jawaharlal Nehru-universiteit, heeft minder dan 20 procent van de werkgevers in de hoofdstad New Delhi momenteel zo’n commissie.

Uit onderzoek blijkt dat beperkte transportmogelijkheden, veiligheid op de werkvloer en een vijandige houding vrouwen ervan weerhouden fulltime te gaan werken. Betere infrastructuur, veilig openbaar vervoer, betere kinderopvang en belastingvoordelen zouden Indiase vrouwen over de drempel kunnen helpen om buitenshuis te gaan werken, zeggen activisten.