‘Stel landbouw centraal in klimaatdebat’

Nieuws

‘Stel landbouw centraal in klimaatdebat’

‘Stel landbouw centraal in klimaatdebat’
‘Stel landbouw centraal in klimaatdebat’

IPS

15 oktober 2015

Voedselzekerheid en landbouw moeten centraal staan in het klimaatdebat dat moet leiden tot een nieuw, ambitieus klimaatakkoord in december in Parijs. Dat zegt José Graziano da Silva, directeur van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO.

Da Silva kreeg bijval van de Franse minister van Landbouw, Stéphane Le Foll, tijdens een bijeenkomst van de Commissie voor Voedselzekerheid deze week. Beide politici drongen er bij landen op aan om de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan.

De nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn gericht op het uitroeien van honger en extreme armoede. Om die doelen te bereiken, is volgens Da Silva een “paradigmaverschuiving” nodig naar landbouw en voedselsystemen die productiever zijn, en beter zijn aangepast aan de klimaatverandering.

Plantenziekten

‘Het is mogelijk om extreme armoede en honger te stoppen voor 2030’, zei Da Silva. ‘We weten wat werkt en we hebben er de middelen voor. Maar we weten ook dat de klimaatverandering onze pogingen dreigt te laten ontsporen. De klimaatverandering heeft nu al gevolgen voor de voedselzekerheid en maakt het uitroeien van honger nog ingewikkelder.’

Landbouw in de breedste zin van het woord, inclusief bosbouw, visserij en aquacultuur, moet volgens hem een centrale rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. ‘Vooral als het gaat om aanpassing aan de gevolgen, zoals waterschaarste, verzilting en toenemende ziekten bij planten en dieren.’

Le Foll wees erop dat landbouw vaak als probleem wordt gezien vanwege de rol die de sector speelt in de uitstoot van broeikasgassen. Hij riep op tot snellere ontwikkeling van nieuwe technologie waardoor de sector efficiënter en energiezuiniger kan werken. ‘We moeten onze landbouwmethoden herzien en aanpassen aan ecosystemen.’

De FAO kan landen assisteren bij activiteiten op het gebied van agro-ecologie, klimaatslimme landbouw, kustmanagement, duurzaam landgebruik en herstel van bossen, zei Da Silva.