Steun voor beperking CO2-uitstoot groeit in Amerikaans parlement

Nieuws

Steun voor beperking CO2-uitstoot groeit in Amerikaans parlement

Katherine Stapp

16 februari 2005

Steeds meer Amerikaanse parlementsleden willen dat hun land ook bindende afspraken maakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Vooral in de Senaat lijkt daarvoor een meerderheid in de maak

In de Amerikaanse Senaat is vorige week de Climate Stewardship Act weer op de agenda gezet, een wetsvoorstel dat in 2003 al eens werd ingediend door John McCain en Joseph Lieberman. Het voorstel verplicht elektriciteitsproducenten, de transportsector en de industrie hun uitstoot aan broeikasgassen tegen 2010 terug te brengen tot het niveau van 2000. Ten opzichte van vandaag komt dat neer op een vermindering met ongeveer twee procent. De Climate Stewardship Act zet ook een systeem op voor de verhandeling van emissierechten, waardoor bedrijven die over de schreef gaan, zich kunnen vrijkopen. In 2003 kreeg het initiatief al steun van 43 van de 98 senatoren.

Pogingen om in 2004 opnieuw over het voorstel te doen stemmen, mislukten door tegenwerking vanuit de Republikeinse Partij. Maar de voorstanders zeggen dat de kaarten nu anders liggen. Er is fenomenaal meer aandacht voor de zaak, vooral in de senaat, zegt Manik Roy, de directeur parlementaire aangelegenheden van het Pew Centre on Global Climate Change. Die organisatie probeert de Amerikaanse overheid ervan te overtuigen het klimaatprobleem ernstig te nemen. In het Huis van Afgevaardigden hebben we nog een langere weg af te leggen, geeft Roy toe.

Zelfs conservatieve Republikeinen zeggen nu dat klimaatverandering een echt probleem is, stelt Roy vast. Maar dat wil volgens hem nog niet zeggen dat ze elk wetsvoorstel in die richting zullen ondersteunen. Chuck Hagel, een Republikeinse senator uit Nebraska die het Protocol van Kyoto ooit “arbitrair” en “buitensporig” noemde, zegt dat hij volgende week zelf drie wetsvoorstellen over klimaatverandering wil indienen. Minder broeikasgassen uitstoten is een van de grote uitdagingen van onze tijd, verklaarde Hagel vorige week in een toespraak.

Ted Stevens, een senator uit Alaska die in 2003 tegen het voorstel van McCain en Lieberman stemde, heeft nu een subcommissie klimaatverandering gevormd. Hij maakt zich met name zorgen over de effecten van de opwarming van de aarde op de Inuit, de inheemse volken die ook in het noorden van Alaska leven.

Het Huis Van Afgevaardigden wordt gedomineerd door Republikeinen die meer op de lijn van de regering zitten, maar toch zijn ook daar wetsvoorstellen ingediend die overeenkomst vertonen met de Climate Stewardship Act. Maar waarnemers geloven niet dat het daar dit jaar al tot een doorbraak komt.

Duidelijk is wel dat angst voor de nadelige effecten van uitstootbeperkingen begint af te nemen in de VS. Economen geloven dat de verliezen in de energiesector door de eventuele toepassing van de Climate Stewardship Act relatief gering zouden blijven. En de investeringen in efficiënter energiegebruik en hernieuwbare energiebronnen zouden tegen 2025 800.000 banen kunnen opleveren. Het probleem zal niet verdwijnen, en de prijs die we moeten betalen als we niets ondernemen, zal blijven stijgen, zegt McCain.

Grote Amerikaanse bedrijven, die vaak ook actief zijn in landen waar de uitstoot nu wel al wettelijk ingeperkt wordt, hebben dat al langer ingezien. Chemiereus Dupont heeft de voorbije 10 jaar zijn uitstoot aan broeikasgassen met 65 procent verminderd. Amerikaanse ondernemers willen ook niet aan de kant blijven staan als de handel in uitstootrechten zoals verwacht een hoge vlucht neemt.

Alleen de Amerikaanse regering blijft hardleers. Ze maakt zelfs de weg vrij voor de exploitatie van nieuwe olie-, gas- en steenkoolvoorraden - de belangrijkste bronnen van broeikasgassen. De Verenigde Staten produceren nu al meer dan een vierde van alle broeikasgassen die wereldwijd in de atmosfeer belanden. Maar van het Protocol van Kyoto wil de regering van president George W. Bush niets weten. Die afspraken zouden de Amerikaanse economie te veel schade toebrengen en grote ontwikkelingslanden als China en India onterecht buiten schot laten. De Amerikaanse regering zet in op vrijwillige initiatieven om de overmatige uitstoot van broeikasgassen in te dijken.

Veel deelstaten zijn wel al in actie geschoten. Zij maken zich zorgen over teruglopende oogsten, meer bosbranden en overstromingen van kustgebieden - allemaal mogelijke effecten van de opwarming van de aarde. De meeste deelstaten hebben concrete plannen om tot uitstootbeperkingen te komen, en sommige staten werken daarvoor ook samen. Negen staten aan de oostkust van de VS hebben een systeem uitgewerkt dat uitstootgrenzen koppelt aan een systeem voor de handel in uitstootrechten. 19 westelijke staten hebben een alliantie gevormd om aan energie-efficiëntie te werken en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor de opwekking van elektriciteit te bevorderen.

De deelstaten hebben de industrie over hun angst heen geholpen; ze laten zien dat uitstootbeperkingen mogelijk zijn en niet tot bedrijfssluitingen moeten leiden oordeelt Roy. (PD)