Steun voor boycot VS-producten groeit

Nieuws

Steun voor boycot VS-producten groeit

Nizar Al-Aly

22 mei 2002

Ze gebruiken ons geld om onze kinderen te doden in
Palestina. Met deze titel roept een advertentie in verscheidene
Marokkaanse kranten op tot boycot van een hele lijst Amerikaanse producten.
Via de campagne wil een aantal Marokkaanse organisaties het verzet tegen de
Amerikaanse steun aan Israël kracht bijzetten. De boycot is een succes,
maar niet alle Marokkanen juichen de actie toe.

Bij de doorsneeconsument lijkt de campagne goed onthaald te worden. Heel
wat Marokkanen laten de Amerikaanse producten links liggen en kiezen bewust
voor een alternatief. Volgens Ahmed Rifael, medecoördinator van de boycot,
heeft dat alles te maken met de diepe verontwaardiging van de Marokkaanse
bevolking over de blijvende Amerikaanse steun aan Israël. Hij gelooft dat
de actie meer dan een louter symbolisch effect kan hebben: het
uiteindelijke doel is VS-bedrijven ertoe te dwingen druk uit te oefenen op
hun regering om dat nefaste Midden-Oosten-beleid te wijzigen. Geld is
daarbij het ideale drukkingsmiddel, omdat de Amerikanen die taal het best
verstaan.

De advertentie verschijnt dagelijks onder meer in de Attajdid
(Hernieuwing), de krant van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling
(PJD). Die PJD is de grootste islamistische partij in Marokko, met veertien
zetels op 325 in de kamer van volksvertegenwoordigers. Zij voert de actie
samen met de seculiere Vereniging voor Steun aan de Strijd van het
Palestijnse Volk (AMSLPD). Attajdid-journalist Hassan Serrat vindt het zijn
plicht om burgers te mobiliseren voor een zaak die hen religieus en
nationaal zo nauw aan het hart ligt, zeker als de regering in gebreke
blijft.

De boycotacties verlopen echter niet altijd even passief en vreedzaam.
Vooral McDonalds, symbool van Amerikaanse neo-liberalisme, krijgt het zwaar
te verduren: in Casablanca en Rabat werden klanten lastiggevallen door
jonge fundamentalisten. De hamburgerketen heeft zestien vestigingen in
Marokko en de Marokkaanse directie vreest door de boycot heel wat inkomsten
te derven. In persverklaringen in de regeringsgezinde media hamert zij er
voortdurend op dat alle Marokkaanse vestigingen Marokkaans kapitaal
gebruiken, Marokkaanse jongeren in dienst nemen en bij de voedselbereiding
de leer van de islam volgen

De Marokkaanse regering zit nogal verveeld met de anti-VS-campagne. Zij
vreest dat de actie de Marokkaanse economie veel schade zal toebrengen,
vooral ook doordat de prille economische toenadering met de VS erdoor in
gevaar komt. In 2000 bedroeg de handel tussen beide landen amper 972
miljoen dollar, maar binnenkort worden onderhandelingen gevoerd over een
Amerikaans-Marokkaans vrijhandelsakkoord. Marokko zou daarmee na Jordanië
pas de tweede Arabische vrijhandelspartner van de VS worden. Voor direct
ingrijpen tegen de boycotacties deinst de Marokkaanse regering echter
terug. Regeringsambtenaren spuien slechts in alle anonimiteit kritiek op
het initiatief.

Zakenlui als Hassan Nraiss uit Rabat nemen daarentegen geen blad voor de
mond. Ook zij vinden de campagne kortzichtig en risicovol nu er zoveel
handelsbelangen op het spel staan. Voor hen kan de Palestijnse zaak langs
diplomatieke weg veel beter gediend worden dan met wilde campagnes.
Bovendien worden er vraagtekens geplaatst bij de opruiende taal van
islamistische PJD-kamerleden: dat McDonalds rechtstreeks bijdragen zou
storten aan joodse fondsen, botst in Marokkaanse zakenkringen op een flinke
dosis scepsis.

Desondanks krijgt de Marokkaanse campagne ook weerklank en navolging in
andere Arabische landen. Expert Ahmed Chaabi wijst op de grote
psychologische kracht van een collectieve boycot maar waarschuwt tevens
voor de praktische gevaren ervan: de onderlinge handel van de Arabische
landen is niet bij machte een totale boycot van Amerikaanse importproducten
op te vangen. De helft van de verkochte goederen in Arabische landen wordt
geïmporteerd uit de VS en de Europese Unie, terwijl het volume van de
onderlinge Arabische handel op 27 miljard dollar blijft steken.