Stijgende corruptie en steeds meer designer drugs

Nieuws

Stijgende corruptie en steeds meer designer drugs

Annegreet Van Puyvelde

02 maart 2011

Het Internationale Bureau voor de Controle op Drugs (INCB) lanceert vandaag, twee maart 2011, haar rapport van 2010. Het INCB wijst op een stijgende corruptie, het belang van gelijke toegang tot legale drugs of medicatie en de huidige trend van designer drugs. Ook recente ontwikkelingen in drugshandel en –gebruik komen aan bod.

Het Internationale Bureau voor de Controle op Drugs (INCB) is een onafhankelijk onderzoeksorgaan dat de toepassing van internationale conventies van de VN in verband met drugscontrole nagaat. Vandaag, twee maart 2011, publiceert het INCB naar jaarlijkse gewoonte een rapport met daarin de belangrijkste bevindingen van de voorbije jaren, voorspellingen van toekomstige trends en suggesties voor regeringsmaatregelen.

Toegang tot legale drugs

’Negentig procent van de legale drugs worden geconsumeerd door tien procent van de wereldbevolking, meer bepaald in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en enkele Europese landen’, zegt Hamid Ghodse, voorzitter van het INCB. Daarnaast heeft tachtig procent van de wereldbevolking geen of onvoldoende toegang tot medicatie voor pijnbestrijding. Gebrek aan scholing van gezondheidswerkers, wettelijke beperkingen, moeilijkheden bij distributie en afwezigheid van een omvattend gezondheidsbeleid dat ook pijnbestrijding omvat, liggen mee aan de basis van die ongelijke toegang.

In het rapport wijst het INCB echter ook op de gevaren van een te gemakkelijke toegang. Dit kan leiden tot misbruik en bijgevolg afhankelijkheid van de medicatie. In sommige landen heeft het misbruik van pijnmedicatie ondertussen het niveau van misbruik van illegale drugs overschreden.

Corruptie

Om hun winsten te maximaliseren gaan criminele organisaties in drugshandel steeds vaker op zoek naar ambtenaren die bereid zijn om mee te werken. Narcoticabrigades die met grote sommen geld en hoeveelheden drugs omgaan, worden het vaakst getroffen. Maar ook gerechtelijke en douane-eenheden staan steeds vaker onder druk. Het INCB raadt regeringen aan om een efficiënt, transparant en objectief aanwervings- en promotiesysteem, prestatiemetingen en rotatie van personeel in te voeren. Daarnaast is internationale samenwerking essentieel om corruptie tegen te gaan

Designer Drugs

Een ander fenomeen waar regeringen volgens het INCB waakzaam voor moeten blijven, zijn designer drugs. Door de moleculaire structuur van een synthetische drug lichtjes aan te passen, ontstaat er een nieuwe drug met zeer gelijkaardige effecten. Er zijn zelfs gedetailleerde instructies voor de productie te vinden op het internet. Mephedrone, met effecten gelijkaardig aan die van cocaïne, amphetamine en ecstasy, is bijvoorbeeld zo’n drug.

Europa is, met ongeveer de helft van alle heroïne ter wereld, de grootste heroïneconsument.

Designer drugs worden gebruikt om nationale en internationale controles te omzeilen. Het INCB roept de regeringen op om alert te blijven en nieuwe substanties die misbruikt worden te identificeren. Bilaterale en internationale samenwerking zijn ook bij dit grensoverschrijdende fenomeen noodzakelijk.

HIV

Het rapport schenkt ook aandacht aan de rol die druggebruik speelt bij HIV-besmettingen. Oost-Europa is bijvoorbeeld één van de weinige gebieden ter wereld waar HIV steeds meer voorkomt. Rusland en Oekraïne rapporteerden zelfs zware epidemieën. In Oost-Europa is bovendien meer dan vijftig procent van de nieuwe HIV-besmettingen veroorzaakt door het gebruik van besmet materiaal bij drugsinjectie. In Puerto Rico was drugsinjectie de oorzaak van veertig procent van de nieuwe HIV-besmettingen bij mannen en 27 procent van die bij vrouwen. Ook in Oost en Zuidoost Azië, waar naar schatting een vierde van het wereldwijde drugsgebruikers via inspuiting leeft, is er een hoog risico op een HIV-epidemie.

Wereldwijd drugsgebruik en -handel

In Afrika is het misbruik van alle soorten drugs in de voorbije jaren toegenomen. Maar de Verenigde Staten blijft de hoofdbestemming voor illegale drugshandel. In sommige staten zijn er zelfs meer drugsgerelateerde doden dan doden door gemotoriseerde ongevallen. Het drugsgebruik in Canada is gedaald bij jongeren tussen 15 en 24 jaar. Europa is, met ongeveer de helft van alle heroïne ter wereld, de grootste heroïneconsument. Zestig procent van de heroïne in Europa wordt bovendien geconsumeerd door slechts vier landen, namelijk het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Duitsland.

Na een daling in 2008 en 2009 is de cocaïnehandel in Afrika weer toegenomen in 2010. Toch blijft Zuid-Amerika, met Colombia als koploper, de belangrijkste bron voor cocaïne in Europa. In 2008 werden in Bolivia, Colombia en Peru bijna 10 000 cocaïneverwerkende laboratoria vernietigd.

In West-Azië is de illegale opiumproductie in 2010 gehalveerd ten opzichte van 2009. Maar aangezien er voldoende voorraden opium voorhanden zijn, impliceert dit nog niet dat er zich ook een daling van heroïne op de illegale markt zal voordoen. In Afghanistan is bovendien in vergelijking met 2005 het misbruik van opium met 53 procent en van heroïne met 140 procent gestegen.

Tags