Stijgende temperaturen verhogen kans op zelfdoding

Nieuws

Stijgende temperaturen verhogen kans op zelfdoding

Stijgende temperaturen verhogen kans op zelfdoding
Stijgende temperaturen verhogen kans op zelfdoding

IPS

25 juli 2018

De opwarming van de aarde doet het risico op zelfdodingen toenemen. De Universiteit van Stanford ontdekte een duidelijk verband en waarschuwt voor duizenden bijkomende gevallen van zelfdoding tegen 2050 in de VS.

public domain (CC0)

fragment van “De zelfmoord”, een schilderij van de Franse kunstenaar Édouard Manet (1832 - 1983)

public domain (CC0)​

De opwarming van de aarde doet het risico op zelfdodingen toenemen. De Universiteit van Stanford ontdekte een duidelijk verband en waarschuwt voor duizenden bijkomende gevallen van zelfdoding tegen 2050 in de VS.

Wetenschappers van de Stanford Universiteit onderzochten historische data over het weer en het aantal zelfdodingen, en stelden een duidelijke correlatie vast. In hun studie in Nature Climate Change voorspellen ze 21.000 extra gevallen van zelfdoding tegen 2050, alleen al in VS en Mexico.

“De duizenden bijkomende zelfdodingen die we riskeren als gevolg van een ongebreidelde klimaatverandering zijn niet gewoon een getal: ze zijn een tragisch verlies voor gezinnen over het hele land.”

“Als we het hebben over de klimaatverandering vervallen we vaak in abstracte begrippen”, zegt hoofdonderzoeker Marshall Burke aan de Stanford School of Earth, Energy & Environmental Sciences. “Maar de duizenden bijkomende zelfdodingen die we riskeren als gevolg van een ongebreidelde klimaatverandering zijn niet gewoon een getal: ze zijn een tragisch verlies voor gezinnen over het hele land.”

Wetenschappers weten al heel lang dat er meer zelfdodingen zijn tijdens warmere maanden. Maar in de fluctuaties spelen ook veel andere factoren mee, zoals werkloosheid of de hoeveelheid daglicht. Tot nog toe was het moeilijk om die knoop te ontwarren. “Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld, en de cijfers zijn in de VS sterk gestegen in de voorbije vijftien jaar”, zegt Burke. “Een beter inzicht in de oorzaken ervan is dus een prioriteit voor de volksgezondheid.”

Twitter

Om de rol van andere factoren weg te cijferen, vergeleken de onderzoekers historische data over het weer en zelfdoding voor duizenden districten in de VS en en Mexico, over verschillende decennia heen. Daarnaast onderzochten de wetenschappers het taalgebruik in een half miljard Twitter-berichten om vast te stellen of warmer weer het mentale welzijn beïnvloedt. Ze zochten onder meer naar woorden als “eenzaam”, “gevangen” en dergelijke.

Daaruit bleek zowel een duidelijk verband tussen warmer weer en zelfdoding als tussen warmer weer en depressief taalgebruik. “Verrassend genoeg verschillen die effecten nauwelijks naargelang rijkdom of hoe gewoon mensen aan warm weer zijn”, zegt Burke.

Zo bleken de effecten bijzonder sterk in Texas, en veranderden ze in de voorbije decennia niet met de komst van airconditioning. Ze lijken enkel sterker geworden, stellen de onderzoekers.

Voorspellen

Om te begrijpen hoe de toekomstige klimaatverandering het aantal zelfdodingen kan beïnvloeden, gingen de wetenschappers uit van wereldwijde klimaatmodellen. Ze berekenden zo dat de verwachte temperatuurstijging tegen 2050 kan leiden tot een stijging van het aantal zelfdodingen in de VS met 1,4 procent en in Mexico zelfs met 2,3 procent. Die invloed is vergelijkbaar met die van een economische recessie of - omgekeerd - met die van preventiecampagnes.

“Het lijkt erop dat hitte een diepgaand effect heeft op de menselijke geest en hoe we beslissen om geweld te gebruiken.”

“We hebben jarenlang de invloed van de opwarming bestudeerd op conflict en geweld, en ontdekt dat mensen sneller geweld gebruiken als het warm is”, zegt Solomon Hsiang, medeauteur en hoogleraar aan de Universiteit van Berkeley. “Nu zien we dat individuen niet alleen sneller andere geweld aandoen, maar ook zichzelf. Het lijkt erop dat hitte een diepgaand effect heeft op de menselijke geest en hoe we beslissen om geweld te gebruiken.”

De auteurs benadrukken wel dat de stijgende temperatuur niet gezien mag worden als een directe motivatie voor zelfdoding. “Heter weer is duidelijk niet de enige of zelfs niet de belangrijkste risicofactor voor zelfdoding”, benadrukt Burke. “Maar onze studie toont wel dat het een verrassend grote invloed heeft op het risico, en dat is belangrijk voor het begrip voor mentale gezondheidszorg.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (1813 of www.zelfmoord1813.be).