Stijgende zeespiegel bedreigt werelderfgoed

Nieuws

Stijgende zeespiegel bedreigt werelderfgoed

Stijgende zeespiegel bedreigt werelderfgoed
Stijgende zeespiegel bedreigt werelderfgoed

IPS

05 maart 2014

De stijgende zeespiegel bedreigt niet alleen kustgebieden, landbouw en kustbewoners, maar ook een vijfde van het Unesco-werelderfgoed. Onder meer het Vrijheidsbeeld in New York en het Sidney Opera House dreigen onder water te komen staan.

“Het fysische proces achter de stijgende oceanen gaat geleidelijk, maar het zal een heel lange tijd blijven doorgaan”, zegt klimaatwetenschapper Ben Marzeion van de Universiteit van Innsbruck, een van de auteurs van de studie. “En het zal ook ons cultureel werelderfgoed treffen.”

Marzeion en zijn collega Anders Levermann van het Potsdam Institute for Climate Impact Research berekenden de impact van de zeespiegelstijging per graad opwarming en gingen na welke Unesco-sites gevaar lopen in de verschillende scenario’s. Bij een temperatuurstijging van amper 1 graad Celsius lopen al 40 sites gevaar. Bij een temperatuurstijging met 3 graden loopt dat aantal op tot 136, goed voor bijna een vijfde van de 759 culturele sites op de Unesco-lijst. Ze publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Environmental Research Letters.

Brugge

“136 sites zullen op lange termijn onder het zeeniveau liggen als we geen beschermende maatregelen nemen”, zegt Marzeion. “Maar onze studie houdt geen rekening met stormen en springtij, die de monumenten al veel eerder kunnen beschadigen”.

Het historische centrum van Brugge is een van de sites die met de stijgende zeespiegel te maken krijgen, naast steden als Napels, Istanboel en Sint-Petersburg. “Onze analyse toont hoe ernstig de impact is voor ons cultureel erfgoed als we de klimaatverandering niet binnen de perken houden”, zegt Levermann. “De gemiddelde temperatuur is nu al met 0,8 graden gestegen. Als de uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen, voorspellen de modellen een stijging van de temperatuur met 5 graden tegen het einde van deze eeuw.”

Bevolking

De gevolgen zijn dan niet alleen desastreus voor historische monumenten. Bij een stijging van 3 graden verliezen wereldwijd twaalf landen meer dan de helft van hun huidige oppervlakte. Nog eens dertig landen verliezen een tiende aan de zee. Met name eilandstaten in de Stille Oceaan en de Caraïben zijn ernstig bedreigd. Maar liefst 7 procent van de wereldbevolking leeft in regio’s die op termijn onder de zeespiegel zullen liggen.

“Als die stijging van de zeespiegel vandaag zou gebeuren, zouden meer dan 600 miljoen mensen op de vlucht moeten slaan en een nieuwe thuis moeten zoeken”, zegt Marzeion. “Deze enorme uitdagingen langs onze kusten zullen naar alle waarschijnlijkheid de culturele structuren fundamenteel veranderen. Als we de klimaatverandering niet kunnen beperken, zullen de archeologen van de toekomt grote delen van ons cultureel erfgoed in de oceanen moeten zoeken.”