Stormloop op gas bedreigt doelstellingen Parijsakkoord

Nieuws

‘De energiecrisis heeft de klimaatcrisis overgenomen’

Stormloop op gas bedreigt doelstellingen Parijsakkoord

Stormloop op gas bedreigt doelstellingen Parijsakkoord
Stormloop op gas bedreigt doelstellingen Parijsakkoord

IPS

15 november 2022

De projecten voor de productie van vloeibaar aardgas (LNG) die al gepland zijn tot 2050, kunnen volgens een nieuw rapport de uitstoot tegen 2030 met 1,9 gigaton CO2-equivalent per jaar doen toenemen. Dat is ver boven de emissieniveaus om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden.

Ken Hodge / Flickr (CC BY 2.0)

Door de energiecrisis die mede veroorzaakt werd door de Russische invasie van Oekraïne willen overheden wereldwijd hun energiezekerheid vergroten. In veel gevallen doen ze dat door te investeren in gas. Maar fossiele brandstoffen zoals gas zijn net de oorzaak va de klimaatcrisis.

Ken Hodge / Flickr (CC BY 2.0)

De projecten voor de productie van vloeibaar aardgas (LNG) die al gepland zijn tot 2050, kunnen volgens een nieuw rapport de uitstoot tegen 2030 met 1,9 gigaton CO2-equivalent per jaar doen toenemen. Dat is ver boven de emissieniveaus die het Internationaal Energie-agentschap (IEA) voorschrijft om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden.

Het rapport van denktank Climate Action Tracker (CAT) werd vrijgegeven op de VN-klimaatconferentie COP27 in Sharm-el-Sheikh, Egypte.

Koolstofbudget

Volgens het scenario dat IEA voorschrijft om naar een koolstofneutrale economie te gaan in 2050, moet het wereldwijde gasverbruik in 2030 ten minste 30 procent lager liggen dan in 2021.

Maar het CAT-rapport toont aan dat alle projecten die wereldwijd op de planning staan of al uitgevoerd worden, samen het mondiale LNG-verbruik kunnen doen verdubbelen tot 800 miljoen ton LNG per jaar tegen 2030.

‘Een grotere afhankelijkheid van fossiel gas zal contraproductief zijn om zowel de klimaatcrisis als de energiecrisis op te lossen.’

Uit de bevindingen blijkt ook dat de cumulatieve emissies van LNG tussen 2020 en 2050 meer dan 40 gigaton CO2-equivalent hoger kunnen liggen. Dat zou 10 procent van het resterende mondiale koolstofbudget opslokken. Dat is de resterende uitstoot die nog kan worden uitgestoten om kans te maken om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken.

In 2030 kan het overaanbod aan vloeibaar aardgas oplopen tot 500 miljoen ton. Dat is bijna vijf keer de EU-invoer van fossiel gas uit Rusland in 2021, en twee keer zoveel als de totale Russische uitvoer.

Jacht op gas

‘De jacht op gas is zo groot dat het de doelstelling van 1,5 graad bedreigt’, zei Bill Hare, topman van CAT-partnerorganisatie Climate Analytics, tijdens de persvoorstelling op COP27.

‘Een grotere afhankelijkheid van fossiel gas contraproductief zijn om zowel de klimaatcrisis als de energiecrisis op te lossen.’

Door de energiecrisis die mede veroorzaakt werd door de Russische invasie van Oekraïne willen overheden wereldwijd hun energiezekerheid vergroten. In veel gevallen doen ze dat door te investeren in gas. Maar fossiele brandstoffen zoals gas zijn net de oorzaak va de klimaatcrisis.

‘De energiecrisis heeft de klimaatcrisis overgenomen. De gasindustrie heeft daarvan geprofiteerd. Er is overal een enorme push voor gas’, aldus Hare.

Volgens het CAT-rapport zal een grotere afhankelijkheid van fossiel gas contraproductief zijn om zowel de klimaatcrisis als de energiecrisis op te lossen.

‘Ontwikkelde landen, met name de Europese Unie, moeten hun financiële steun voor de ontwikkeling van fossiele gasbronnen en LNG-exportinfrastructuur stopzetten’, stelt het rapport.

In plaats daarvan zouden rijke landen beter steun verlenen aan schone energie-infrastructuur om de rechtvaardige overgang in het Globale Zuiden te versnellen, staat er nog te lezen.