Strauss-Kahn moet IMF weer gezag geven

Nieuws

Strauss-Kahn moet IMF weer gezag geven

Abid Aslam

30 september 2007

De voormalige Franse socialistische minister van Financiën Dominique Strauss-Kahn is vanaf november de baas van het Internationaal Monetair Fonds. Hij moet het instituut gaan leiden in een overgangsfase, waarin het formuleren van een nieuw beleid centraal staat.

Strauss-Kahn volgt de Spanjaard Rodrigo de Rato op, die in juli aangaf om persoonlijke redenen te willen vertrekken in oktober. Dat is twee jaar voor zijn termijn van vijf jaar afloopt. Het 24 leden tellende bestuur van het IMF stemde vrijdag in met de benoeming van Strauss-Kahn, de kandidaat die de voorkeur genoot van de Europese Unie. De Tsjech Josef Tosovsky, eveneens kandidaat, was naar voren geschoven door Rusland.
Rusland had de Tsjechische oud-premier Tosovsky voorgesteld in een poging een oude traditie te doorbreken, namelijk dat IMF-voorzitters altijd uit West-Europa komen en dat de Wereldbank een Amerikaan aan het hoofd heeft. Al langere tijd klinkt de roep om een meer open selectieproces waarbij ook kandidaten uit opkomende ontwikkelingslanden een kans krijgen.
Strauss-Kahn was echter veruit favoriet en zijn lot werd afgelopen week bezegeld, toen de VS hij de steun van de VS kreeg. De VS hebben 17 procent van de stemmen in het bestuur. Europa heeft een derde van de stemmen en de ontwikkelingslanden iets minder. Enkele van deze landen gaven de voorkeur aan de Fransman boven de Tsjech.
Strauss-Kahn (58) voerde een intensieve campagne en wist steun te winnen door mensen ervan te overtuigen dat hij de juiste kandidaat is om de legitimiteit en relevantie van het IMF te herstellen. Strauss-Kahn gaf vrijdag tijdens een persconferentie aan haast te willen maken met de noodzakelijke hervormingen bij het IMF.
Die hervormingen zullen zich hoofdzakelijk richten op veranderingen op bestuurlijk niveau waardoor opkomende economieën meer zeggenschap krijgen binnen het IMF. Strauss-Kahn wil ook het toezicht van het fonds op het wereldwijde financiële systeem en de bestedingen van lidstaten verscherpen.
De hervormingen zijn deels al in gang gezet door zijn voorganger, De Rato. China, Zuid-Korea, Mexico en Turkije versterkten hun invloed in het IMF. Plannen om andere opkomende economieën meer invloed in het IMF te geven, staan nog ter discussie.
Ontwikkelingsorganisatie Oxfam International dringt aan op verdere actie. “De discussie over de vraag of arme landen een grotere stem moeten krijgen, duurt al veel te lang. Het wordt tijd voor een antwoord. De voorstellen die nu op tafel liggen schieten tekort als we een serieuze hervorming willen”, zegt Elizabeth Stuart, beleidsadviseur van Oxfam in Washington. “Strauss-Kahn zal vanaf de eerste dag de toon moeten zetten om dat te bereiken”, voegt ze eraan toe.
Het in de westerse wereld ‘geboren’ IMF bezint zich niet alleen op een nieuwe verdeling van economische macht, het zoekt ook naar nieuwe betrekkingen met arme en opkomende ontwikkelingslanden die de IMF-leningen mijden vanwege de dwingende macro-economische hervormingen die eraan gekoppeld zijn.
Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen die van het IMF leenden tijdens de financiële crises in de jaren negentig, hebben het grootste deel van hun schulden afbetaald. Afrikaanse landen en andere arme landen die de IMF-regels niet zien zitten, sluiten nu leningen af met landen als China.
Het gevolg is dat het IMF minder inkomsten en werkkapitaal heeft, waardoor mogelijk op personeel bezuinigd moet gaan worden. Ook overweegt het IMF een deel van de goudvoorraad te verkopen op het gat op de begroting te dichten.
Strauss-Kahn benadrukte vorige week de ernst van de situatie. “Het voorbestaan van het IMF als instituut dat financiële stabiliteit in de wereld bevordert, staat op het spel’, zei hij.