Strengere Chinese wetgeving op vervuiling van kracht

Nieuws

Strengere Chinese wetgeving op vervuiling van kracht

Strengere Chinese wetgeving op vervuiling van kracht
Strengere Chinese wetgeving op vervuiling van kracht

IPS

02 januari 2015

In China wordt met het nieuwe jaar een nieuwe wetgeving van kracht die strengere straffen oplegt voor vervuilers en vervolging voor de correctionele rechtbank mogelijk maakt.

Vervuilers zullen voortaan een dagelijkse boete moeten betalen bij inbreuken.

In april nam het Chinese Volkscongres de nieuwe wet aan, meteen de eerste verandering in meer dan 25 jaar. Volgens Zhai Qing, viceminister voor Leefmilieu, zal de nieuwe wet onder meer de lichte bestraffing van sommige milieumisdrijven aanpakken.

Vervuilers zullen voortaan een dagelijkse boete moeten betalen bij inbreuken, en daar staat geen plafond op. Ook zullen bureaus die milieu-impactstudies uitvoeren vervolgbaar zijn als blijkt dat ze rapporten hebben vervalst.

Zhai beseft dat ook de implementatie aangepakt moet worden om te vermijden dat de wet dode letter blijft. Het ministerie van Leefmilieu werkt daarom nauwer samen met de politie en het ministerie van Justitie. In de eerste drie kwartalen van dit jaar werden 1232 zaken overgedragen aan het gerecht. Zhai verwacht dat het totale aantal dit jaar bijna het dubbele zal zijn van het aantal in 2013.

Imago

De Chinese overheid wil koste wat het kost de vervuiling terugdringen, en dat niet alleen omdat ze het imago van het land schaadt. De machthebbers in Peking zijn beducht voor groeiende protesten van de bevolking tegen de vervuiling en de ongebreidelde groei die een zware tol eist van het milieu.

Vorig jaar kondigde de Chinese overheid al strengere maatregelen aan tegen de luchtvervuiling. Zo moet de hoeveelheid fijn stof in de lucht gemiddeld met minstens een tiende naar beneden tegen 2017. Om die doelstellingen te halen moeten een aantal bronnen van vervuiling aangepakt worden, met steenkool op de eerste plaats. In de meest vervuilde provincies mogen geen nieuwe steenkoolcentrales gebouwd worden.