Strijd tegen kindersterfte nog altijd geen succesverhaal

Nieuws

Strijd tegen kindersterfte nog altijd geen succesverhaal

Cécile Walschaerts

22 januari 2008

In 2006 stierven ongeveer 9,7 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar, het merendeel aan ziekten die perfect te voorkomen zijn. Bijna al de sterfgevallen deden zich voor in 60 ontwikkelingslanden, meldt de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef in zijn rapport “De toestand van de kinderen in de wereld.”

De kindersterfte ligt tegenwoordig een stuk lager dan in 1960, toen 20 miljoen jonge aardbewoners hun vijfde verjaardag niet haalden. Ondanks de aidsepidemie en de talloze gewapende conflicten in landen met een hoge kindersterfte is het globale cijfer sinds 1990 gestaag aan het dalen, zegt Unicef. In vergelijking met 1990 halveerde het cijfer in Oost-Azië, Centraal- en Oost-Europa, de voormalige Sovjet-Unie, Latijns-Amerika en de Cariben.
Een succesverhaal? Niet echt, aldus Unicef, want elke dag sterven nog altijd 26.000 kinderen aan ademhalingsinfecties of aan diarree, aandoeningen die in rijke landen nauwelijks nog slachtoffers eisen. In arme landen blijven ook de mazelen slachtoffers maken, hoewel er tegen die ziekte een vaccin bestaat, en meer algemeen de gebrekkige toegang tot gezondheidszorg en schoon sanitair. Bijna 40 procent van de kindersterfte vindt plaats in de eerste levensmaand, bijna de helft daarvan in de eerste 24 uur na de geboorte.

Deadline 2015

Bij de acht “Millenniumdoelstellingen” die de VN-lidstaten in 2001 hebben geformuleerd om de armoede in de wereld tegen 2015 flink terug te dringen, hoort ook het engagement om de kindersterfte in de wereld met twee derde te verminderen. Vooral zwart Afrika en Zuid-Azië hebben een probleem om die doelstelling te halen. In Zuid-Azië stierf in 2006 één op twaalf kinderen voor zijn vijfde, in Sub-Sahara Afrika zelfs één op zes.
Over de evolutie in individuele landen maakt Unicef een gematigde balans op. Van de 191 landen waarvoor statistieken beschikbaar zijn, zijn 129 op weg om de kindersterfte onder de 40 overlijdens per 1000 geboortes te krijgen. Van de landen in zwart Afrika lijken alleen Kaapverdië, Eritrea en de Seychellen de Millenniumdoelstelling te halen. In de helft van de Afrikaanse landen is de kindersterfte sinds 1990 gestagneerd of zelfs gestegen.

De vooruitgang versnellen

De oorzaken voor de kindersterfte zijn bekend: slechts één procent van de overlijdens voor het vijfde levensjaar heeft geen duidelijke medische verklaring. Twee derde van de sterfgevallen kan worden voorkomen door een betere gezondheidszorg en een betere voeding voor moeder en kinderen. Eén vrouw op vier krijgt nog altijd geen enkele medische begeleiding voor de geboorte en veertig procent van de vrouwen bevalt zonder de hulp van een gekwalificeerd persoon.
Om de Millenniumdoelstelling voor kindersterfte toch te halen, stelt Unicef voor de inspanningen te concentreren in de armste landen en de landen die te kampen hebben met aids, oorlogen, analfabetisme en slecht bestuur.