“Strijd tegen klimaatverandering moet meer aandacht hebben voor vrouwen”

Nieuws

“Strijd tegen klimaatverandering moet meer aandacht hebben voor vrouwen”

Edgardo Ayala

20 december 2011

Erken het recht op water als een mensenrecht. Maak een einde aan grote projecten die arme plattelandsbewoners in moeilijkheden brengen. En stem maatregelen tegen de klimaatopwarming meer af op vrouwen. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van een hoorzitting van Salvadoraanse vrouwen over de klimaatverandering.

Eigenlijk had de bijeenkomst al in oktober moeten plaatsvinden – zodat de conclusies op de internationale klimaattop van Durban hadden kunnen weerklinken. Maar net toen werd El Salvador getroffen door een zware tropische storm en hevige regens, grillen van de klimaatverandering.

Noodweer

Veel plattelandsbewoners in El Salvador worstelen nog altijd met de gevolgen van dat onweer. “Onze oogst van bonen en maïs is vernield en door een overstroming zijn al onze konijnen verdronken”, klaagt Irma Solórzano, een deelneemster uit de westelijke provincie Ahuachapán.

Het noodweer eiste 43 slachtoffers, zette 10 procent van El Salvador onder water en beschadigde 40 procent van alle wegen. De Economische Commissie van Latijns-Amerika schat dat het herstel van alle schade 4,2 miljard dollar (2,2 miljard euro) zal kosten.

Er kwamen alleen vrouwen aan het woord op de bijeenkomst, die in verschillende luiken tussen 13 en 18 december plaatsvond. Terecht, oordeelden de deelneemsters. “Als er tekort is aan voedsel of als er geen drinkwater meer is, zijn wij het die oplossingen moeten vinden”, zegt Vidalina Morales, een vrouw van 43 met vijf kinderen.

Meer oog voor vrouwen

De wereld moet snel optreden tegen de klimaatverandering. Dat was een voor de hand liggende conclusie van de bijeenkomst. Landen als El Salvador moeten daarbij ook meer oog hebben voor de rol die vrouwen kunnen spelen en voor hun specifieke belangen. Maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, moeten ook gericht worden op de problemen waarmee vooral vrouwen af te rekenen krijgen. Volgens de vrouwen moet El Salvador bijvoorbeeld alles op alles zetten om zelf genoeg voedsel te produceren, levensmiddelen betaalbaar te houden en plaatselijke watervoorraden te beschermen.

Door de opwarming van de aarde zal de waterschaarste in veel landen toenemen. Als het enige land in Centraal-Amerika kampt El Salvador nu al met watertekorten. De deelnemers aan de hoorzitting pleitten er dan ook voor het recht op water te erkennen als mensenrecht en eindelijk ook de nodige wetten goed te keuren die garanderen dat alle inwoners van het land altijd toegang hebben tot water. De volksvertegenwoordigers van El Salvador discussiëren al sinds 2006 over een waterwet, die maar niet goedgekeurd raakt.

Verzet tegen grote projecten

Opvallend was dat veel plattelandsvrouwen ook kritiek hadden op grote projecten die het milieu en daarmee ook hun levensonderhoud aantasten. De bouw van grote dammen en mijnbouwprojecten moeten worden stilgelegd als ze de omwonenden schade berokkenen, klonk het.

De regering mag zich ook niet verschuilen achter de gevolgen van de klimaatverandering voor de levensomstandigheden op het platteland om er projecten door te duwen die de armoede nog doen toenemen, waarschuwt Ivette Aguilar, een Salvadoraanse klimaatexpert die als een van de “rechters” van de hoorzitting optrad. Volgens cijfer van de Verenigde Naties moet 40 procent van de Salvadoranen rondkomen met minder dan twee dollar (1,5 euro) per dag.