Strijd tegen 'onislamitische' praktijken krijgt voorrang op goedbestuur

Nieuws

Strijd tegen 'onislamitische' praktijken krijgt voorrang op goedbestuur

Christopher Nadeem

17 januari 2003

In de Pakistaanse stad Peshawar zijn de
nieuwjaarsfeesten ongewoon stil verlopen. Het is verboden muziek te spelen
in het openbaar vervoer en regelmatig zijn er invallen in bioscopen. De
religieuze politieke partijen die deze stad besturen, drukten de voorbije
drie maanden een resem religieuze dwangmaatregelen door.

In oktober wist het bondgenootschap van zes islamitische partijen die
samenwerken onder de naam Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) de meerderheid van
de zitjes te veroveren in het parlement van de Noordwestelijke
Grensprovincie NWFP, die grenst aan Afghanistan en waarvan Peshawar de
hoofdstad is. De eerste beleidsdaden van de MMA in de NWFP maakten meteen
een eind aan praktijken die de betrokken partijen als ‘onislamitisch’
bestempelen. Op 9 januari stelde de nieuwe topminister Akram Khan Durrani de
prioriteiten van de regering voor. Wij willen allereerst de islamitische
wetten afkondigen in de NWFP. Geleidelijk aan zullen wij evolueren naar het
opleggen van de shariah, niet alleen in de NWFP, maar ook in het hele land.

In zijn eerste toespraak na de eedaflegging kondigde Durrani een verbod af
op alcohol en op muziek in het openbaar vervoer. Daarna volgden invallen in
bioscopen en videowinkels. De overheid haalde reclameborden en affiches weg
van de filmzalen en nam cassettes en CD’s in beslag die pornografisch
materiaal zouden bevatten. Verschillende personen werden gearresteerd op
beschuldiging van het verspreiden van ‘vulgariteiten’. Op de markt van
Karkhano, waar in het buitenland vervaardigde smokkelwaar wordt verkocht,
legde de politie de hand op CD’s en drugs die worden gebruikt voor seksuele
stimulatie en stak die daarna in een openbaar park in brand.

Vele inwoners van de provincie zijn nochtans van mening dat er vooral nood
is aan beter bestuur en niet aan religieuze dwangmaatregelen. De MMA
bedriegt het publiek. Door onbelangrijke punten naar voren te schuiven leidt
zij de aandacht af van de werkelijke problemen, zegt Hussain Shah, student
aan de universiteit van Peshawar. Zo komt er zeker geen oplossing voor de
essentiële problemen van recht en orde of de werkloosheid en wordt het
lijden van de gewone man allerminst verlicht. Volgens sommige critici doet
de MMA alles om haar aanhangers tevreden te stellen, ook al brengt ze de
federale regering daarmee soms in een moeilijke positie. Zo staan de
invallen in de bioscopen in schril contrast met de recente aankondiging van
de regering van Punjab over gratis onderwijs in overheidsscholen tot aan het
hoger onderwijs.

De oppositie meent dat de MMA niet eens oprecht is in haar streven naar
populariteit. Zelfs daarin zijn ze niet serieus. Neem het verbod op
alcohol. Alcohol is al verboden in het land. Als de regering haar taak
ernstig zou menen, zou ze de vergunningen intrekken, zegt Haji Mohammad
Adeel, voormalig minister in de NWFP en leider van de Awami Nationale Partij
ANP. Hij wijst erop dat de religieuze leiders tijdens de kiescampagne
beloofden de bestuursstijl te veranderen door kantoren te open in de
moskeeën en besparingsmaatregelen te nemen. Maar dat is nog niet gebeurd,
zegt Adeel. Integendeel, Ze voerden hun campagne op de fiets en nu rijden
ze rond in de meest moderne en luxueuze wagens.

Een MMA-leider heeft onlangs voor opschudding gezorgd in de provincie door
te vragen dat de lessen in de scholen voortaan in het Urdu zouden worden
gegeven, de nationale Pakistaanse taal. Hoewel er nog geen beleid terzake is
uitgestippeld, heeft de topminister bepaald dat alle officiële
samenvattingen voor hem moeten worden voorbereid in het Urdu. Dat is
volslagen nieuw voor de ambtenaren, die vroeger alle officiële papieren in
het Engels moesten opstellen. Vele ambtenaren verliezen nu enorm veel tijd
met het zoeken naar benamingen in het Urdu voor officiële termen die al
tientallen jaren worden gebruikt, zegt een ambtenaar die anoniem wil
blijven.

Een andere verkiezingsbelofte van de MMA was het uitwijzen van Amerikaanse
soldaten die op Pakistaans territorium zoeken naar aanhangers van de
Taliban. De MMA-leiders zullen geen activiteiten van Amerikaanse troepen in
Pakistan dulden. In een recente resolutie heeft het congres van de NWFP
scherpe kritiek geuit op Amerikaanse bombardementen op Pakistaans
grondgebied langs de grens met Afghanistan. Ook de belofte om een
banksysteem zonder rente in te voeren, lijkt de MMA na te komen. Het congres
heeft ook hierover een resolutie aanvaard. Een andere resolutie, bedoeld om
populariteit te winnen, zal de provincie waarschijnlijk veel geld kosten.
Het gaat om een aanbeveling om de eigendomsbelasting, de kosten voor een
wapenvergunning en de verkeersbelasting af te schaffen. Door deze
belastingen te schrappen, zou de regering van de NWFP niet alleen de
financiering van internationale geldschieters verliezen, maar ook in
ernstige problemen kunnen komen. De NWFP heeft maar weinig
belastinginkomsten en heeft veel hulp en leningen nodig.

Hoewel deze resoluties niet bindend zijn en op zich geen enkele impact
zullen hebben, geven zij toch de stemming van de MMA-regering aan, meent
Nasir Ali, leraar aan het departement Economie van de universiteit van
Peshawar. Intussen bereidt de MMA zich voor op een volgende prioriteit - het
organiseren van bijeenkomsten tegen de verwachte Amerikaanse aanvallen op
Irak. Als de Pakistaanse regering Washington steunt tegen Irak, willen de
religieuze leiders een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid houden.