Strijd tegen terrorisme kost VS 430 miljard

Nieuws

Strijd tegen terrorisme kost VS 430 miljard

Emad Mekay

21 juli 2006

De wereldwijde strijd tegen het terrorisme kostte de VS de afgelopen vijf jaar minstens 430 miljard dollar. Dat blijkt uit cijfers van het Government Accountability Office (GAO), de waakhond van het Amerikaanse Congres.

Het GAO waarschuwt dat het moeilijk is in te schatten hoeveel kosten er in de toekomst gemaakt zullen worden, als gevolg van ondoorzichtigheid in de boekhouding van het Pentagon en de onvoorspelbare situatie in Irak en Afghanistan.

Op 11 september is het precies vijf jaar geleden dat de terroristische aanslagen op strategische doelen in New York en Washington plaatsvonden. De aanslagen waren de aanleiding voor de Amerikaanse strijd tegen het terrorisme.

De cijfers zijn in het bijzonder belangrijk omdat ze laten zien hoeveel de oorlog de VS nog steeds kost in Irak en Afghanistan, jaren nadat beide operaties begonnen en op het moment dat het land te maken heeft met begrotingstekorten en stijgende kosten voor gezondheidszorg.

Voor de invasie in Irak, in maart 2003, zeiden topfunctionarissen van de Amerikaanse president George W. Bush te verwachtten dat de invasie nauwelijks op de begroting zou drukken. De reconstructie van het land en een deel van de militaire uitgaven zouden bekostigd kunnen worden uit Iraakse olieopbrengsten, aldus de functionarissen. De olieproductie in Irak blijft echter nog steeds ver achter bij het niveau van voor de oorlog. Toen lag de productie op ongeveer 2,5 miljoen vaten per dag.

In het rapport staat dat het Departement van Defensie (DOD) de afgelopen vijf jaar 386 miljard dollar kreeg voor militaire operaties. Andere instellingen, inclusief het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Agency for International Development (USAID), kregen ongeveer 44 miljard dollar voor wederopbouw- en stabilisatieprogramma’s. Van dat geld ging het leeuwendeel, 34,5 miljard, naar Irak. Negen miljard werd uitgegeven in Afghanistan. Nog eens 400 miljoen extra werd verdeeld tussen beide landen.

Het GAO zegt bezorgd te zijn over de manier waarop het Pentagon zijn uitgaven voor de strijd tegen het terrorisme verantwoordt. Ondoorzichtige rapportage zou een goede schatting van toekomstige kosten bemoeilijken. Kosten die het Pentagon rapporteert, wijken in sommige gevallen af van de kosten die het GAO voor dezelfde operaties berekende. Op grond van eerdere problemen met de boekhouding van het Pentagon, verwacht het GAO dat de toekomstige kosten waarschijnlijk veel hoger zullen uitvallen dan waar nu rekening mee wordt gehouden.

Controller David M. Walker denkt dat de komende paar jaar 3 miljard dollar nodig is om de Iraakse olieproductie op een peil van vijf miljoen vaten per dag te krijgen. Om het land van betrouwbare elektriciteit te voorzien, is tot 20 miljard dollar nodig tussen nu en 2010. “De Iraakse budgetbeperkingen en de beperkte managementkwaliteiten van het Iraakse bestuur beperken ook de Iraakse bijdrage aan toekomstige wederopbouw”, zegt hij.

Verder gaat de nieuwe Amerikaanse ambassade in Bagdad naar schatting 592 miljoen dollar kosten. Dat bedrag dekt echter niet de volledige diplomatieke aanwezigheid van de VS in Irak. In Afghanistan kosten programma’s voor de opbouw van het leger en een politiemacht zo’n 7,2 miljard dollar. Om leger en politie daarna in stand te houden, is jaarlijks nog eens 600 miljoen dollar nodig, zegt het GAO.

Voor 2007 heeft het Pentagon gevraagd om 50 miljard dollar voor militaire operaties. Andere Amerikaanse overheidsorganen hebben gezamenlijk gevraagd om 771 miljoen dollar voor wederopbouw en stabilisatie. (JS)