Stroomnet van de toekomst denkt mee (*)

Nieuws

Stroomnet van de toekomst denkt mee (*)

Julio Godoy

07 december 2009

Slimme distributienetwerken zijn de toekomst van de elektriciteitsvoorziening. Er zijn veel minder vervuilende centrales nodig als elektriciteitsproducenten het verbruik nauwkeuriger kunnen voorspellen en overschotten op een zuinige manier kunnen opslaan.

Conventionele elektriciteitscentrales veroorzaken 40 procent van de CO2-uitstoot op aarde. Met windturbines en zonnecellen kunnen we stroom opwekken zonder de lucht te vervuilen, maar die productie schommelt. Naarmate het aandeel van hernieuwbare energiebronnen toeneemt in onze energiemix, worden oplossingen voor dat probleem dringend.
Slimme stroomnetten lijken hét antwoord. “Het elektriciteitsnet dat we vandaag kennen, is dom”, zegt Eicke Weber een expert zonne-energie van de Frauenhofer Gesellschaft, een toonaangevende Duitse onderzoeksinstelling. “Het werkt maar in één richting: de stroom gaat van grote centrales naar de verbruikers. In de nabije toekomst zal er op veel meer plaatsen stroom worden opgewekt, en zal de stroom zich in twee richtingen bewegen: van de producent naar de consument en omgekeerd. Steeds meer elektriciteit zal verbruikt worden als ze het goedkoopst is, en stroom zal op grote schaal kunnen worden opgeslagen.”

Internet van de stroom

“We hebben slimme netten nodig om dat allemaal in goede banen te leiden en om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan”. Volgens Weber zal het elektriciteitsnet van de toekomst digitale technologie gebruiken om de toevoer van stroom vanaf verschillende punten te controleren en tegelijk het verbruik in het oog te houden en te minimaliseren. Die controle zal heel ver gaan – tot op het niveau van aparte apparaten in elk huishouden.
“We hebben een soort internet van de stroom nodig om aanbod en verbruik flexibel te kunnen beheren”, zegt Ludwig Karg, de directeur van E-energy, een Duits programma rond energiebeheer. “Alle verbruikers, netbeheerders en consumenten moeten met elkaar verbonden worden. Uiteindelijk moet elk apparaat aangesloten worden op dat systeem, via een plug-and-playsysteem. Slimme meters volgen het verbruik en stemmen de productie en de prijzen daar minutieus op af, of omgekeerd.”
In zes modelregio’s in Duitsland experimenteert E-energy al volop met slimme stroomnetten. Toestellen als wasmachines die op zo’n systeem worden aangesloten, kunnen automatisch gestart of stilgelegd worden naarmate er net meer of minder goedkope stroom wordt aangeboden. Eigenaars van een elektrische auto kunnen op het goedkoopste moment van de nacht stroom aftappen waarmee de accu van hun wagen voor de volgende dag wordt opgeladen.
Het nadeel is dat het doen en laten van consumenten perfect te volgen is. Metertjes gaan bijna alle huishoudelijke activiteiten controleren en elektriciteitsbedrijven kunnen de hun klanten door en door leren kennen.
(*) Dit artikel maakt deel uit van een reeks bijdragen van IPS naar aanleiding van de klimaatconferentie in Kopenhagen. ‘Planeet Kopenhagen’ startte op 23 november en loopt tot het einde van de conferentie op 18 december.