“Landen hebben nog tot het einde van dit jaar om hun huiswerk op orde te krijgen”.

Subsidies fossiele brandstoffen dwarsbomen Europees klimaatbeleid

public domain (CC0)

Terwijl het onderzoek aantoont dat de meerderheid van de lidstaten geen uitgewerkt plan heeft om de bestaande subsidieregeling uit te faseren, blijkt dat Groot-Brittannië, Duitsland, Griekenland, Polen en Slovenië zelfs nieuwe subsidies willen introduceren.

Groot-Brittannië, Duitsland, Griekenland, Polen en Slovenië blijken niet van plan om de subsidies voor fossiele brandstoffen snel op te geven. Dat zegt een analyse van de nationale klimaatplannen van de 28 Europese lidstaten.

In een nieuw rapport hebben experts van het Overseas Development Institute (ODI), Friends of the Earth (FoE) Nederland en Climate Action Network (CAN) Europa de nationale energie- en klimaatplannen van de EU-lidstaten geanalyseerd. In deze nationale plannen zouden de landen duidelijk moeten maken hoe ze willen omgaan met subsidies voor fossiele brandstoffen en wat ze eraan doen om die op termijn af te schaffen.

Ondanks beloftes om het subsidiëren van fossiele brandstoffen te beëindigen, rapporteert geen van de EU-lidstaten over een duidelijke aanpak inzake subsidies voor fossiele brandstoffen, noch concrete plannen om deze uit te faseren.

Subsidies via belastingvoordeel

De auteurs van het rapport ‘Fossil fuel subsidies in draft EU National Energy and Climate Plans: Shortcomings and final call for action ontdekten dat verschillende nationale energie- en klimaatplannen zelfs geen melding maken van hun subsidies terwijl uit vorig onderzoek van de Europese Commissie bleek dat alle EU-lidstaten tot op zekere hoogte het gebruik en/of de productie van fossiele brandstoffen subsidiëren.

Volgens de auteurs van het rapport beweren zes lidstaten (Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Nederland en Groot-Brittannië) dat er in hun land geen sprake is van subsidies voor fossiele brandstoffen, dit in tegenstelling tot wat het eerdere onderzoek uitwees. In het geval van Groot-Brittannië zou het zelfs gaan om 12 miljard euro via belastingvoordelen, meer dan eender welke andere lidstaat.

Nieuwe subsidies

Terwijl het onderzoek aantoont dat de meerderheid van de lidstaten geen uitgewerkt plan heeft om de bestaande subsidieregeling uit te faseren, blijkt dat Groot-Brittannië, Duitsland, Griekenland, Polen en Slovenië zelfs nieuwe subsidies willen introduceren.

“De wereld is verwikkeld in een klimaatcrisis en toch blijven overheden hoge sommen geld van de belastingbetaler uitgeven aan fossiele brandstoffen, de grootste bron van klimaatverandering.”

Het rapport wijst erop dat dit in strijd is met de beloftes die tien jaar geleden werden gemaakt om subsidies voor fossiele brandstoffen te stoppen, en herinnert aan de noodzaak daarvan in het licht van de klimaatcrisis.

Griekenland plant bijvoorbeeld een nieuwe subsidie om dieselverwarmingsketels te vervangen door ketels op basis van gas. Polen wil subsidies verlenen voor ondergrondse gasopslag en het gebruik van vloeibaar aardgas voor transport.

Huiswerk voor de lidstaten

Het rapport roept elke lidstaat op om alle bestaande subsidies voor fossiele brandstoffen te vermelden met behulp van een gemeenschappelijke definitie, en uitfaseringsplannen voor te leggen tegen het einde van dit jaar zoals vereist door de Europese wetgeving inzake de 2030-agenda over klimaat en energie.

“In 2009 heeft de EU het engagement uitgesproken om een einde te maken aan subsidies voor fossiele brandstoffen”, zegt hoofdauteur Laurie van der Burg van FoE Nederland. “Tien jaar later zit de wereld verwikkeld in een klimaatcrisis en blijven overheden hoge sommen geld van de belastingbetaler uitgeven aan fossiele brandstoffen, de grootste bron van klimaatverandering. Als de EU-overheden serieus zijn over klimaatactie, moeten ze hun beloftes omzetten in concrete actieplannen.”

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws

“De klimaatcrisis is deze zomer duidelijker geweest dan ooit met de vele hittegolven die ook slachtoffers hebben gemaakt”, zegt coauteur Ipek Gencsu van ODI. “De Europese regeringen hebben hun welwillendheid om actie te ondernemen laten zien, maar blijven toch miljarden investeren in vervuilende energiesystemen waardoor ze eigenlijk het tegenovergestelde doen van wat ze hebben beloofd. “

“De nationale klimaat- en energieplannen van overheden zijn een uitgelezen kans om de strategie om uit de vervuilende energie te stappen te laten zien”, zegt Markus Trilling van CAN Europe. “Landen hebben nog tot het einde van dit jaar om hun huiswerk op orde te krijgen. En gezien het feit dat de kloof tussen de doelstellingen zoals geformuleerd in het Akkoord van Parijs en de realiteit steeds groter wordt, benadrukken wij de urgentie daarvan.”

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3229   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift