Suikerlanden vragen uitstel van executie tot 2008

Nieuws

Suikerlanden vragen uitstel van executie tot 2008

Stefania Bianchi

01 januari 1970

De Europese ex-kolonies in Afrika, de Cariben en de Stille Zuidzee (ACP) eisen dat de Europese Unie pas na 2008 zijn suikerbeleid gaat hervormen. De 79 arme landen krijgen nu een exclusieve toegang tot de beschermde Europese markt. Maar op aandringen van de Wereldhandelsorganisatie wil de EU volgend jaar al zijn markt beginnen openstellen voor suiker uit de hele wereld. Dat wordt een sociale slachting, voorspelt de vakbondskoepel ICFTU.

De Wereldhandelsorganisatie (WHO) oordeelde vorige maand dat de EU tot vier keer meer gesubsidieerde suiker op de wereldmarkt brengt dan toegelaten volgens de internationale afspraken. Onder het huidige suikerregime importeert de EU 2 miljoen ton suiker uit de ACP-landen tegen gunsttarieven. Daarnaast produceert de EU zelf 20,4 miljoen ton suiker per jaar. Europa consumeert zelf slechts 15,5 miljoen ton. Het overschot, zo’n zes miljoen ton, wordt door middel van exportsubsidies verkocht op de wereldmarkt tegen dumpingprijzen. Bovendien wordt de Europese markt afgeschermd met invoerquota. En dat kan niet, zegt de WHO.

De Europese Unie kondigde in juli al een hervorming aan van haar suikerregime. De gegarandeerde aankoopprijs zal met een derde verminderd worden tussen 2005 en 2007. En de suikerquota waarmee de Europese markt wordt afgeschermd, zouden afgebouwd worden. Zodat ook grote spelers als Brazilië, Thailand en Australië suiker kunnen verkopen in Europa.

De 79 ACP-landen hielden deze week crisisvergadering in Brussel. Ze wilden de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en de Europese Unie van antwoord dienen. De groep stelt nu dat de hervormingen die de EU voorstelt, totaal onaanvaardbaar zijn. De zware prijsdalingen mogen volgend jaar nog niet van kracht mogen worden. De ACP vindt dat de hervorming niet van start mag gaan voor 2008. De ex-kolonies in Afrika, de Cariben en de Stille Zuidzee eist dat de EU zijn afspraken nakomt en eventuele prijsdalingen compenseert met een automatische en voorspelbare uitbetalingsregeling.

Jamaica, één van de vijf landen die genieten van 80 procent van de voordelen van het Europese suikerregime, zegt dat het huidige hervormingsvoorstel het doodvonnis betekent van zijn suikerindustrie. Het Caribische eiland vraagt dat
de EU een steunprogramma opstelt dat gelijk is aan dat wat de veel rijkere suikerproducenten in Europa krijgen.

Ook de Internationale Confederatie van Vrije Vakbonden (ICFTU) vindt dat de EU het niet kan maken om volgend jaar al zijn markt open te gooien voor suiker uit de hele wereld. De vakbondskoepel, die naar eigen zeggen zo’n 148 miljoen arbeiders wereldwijd vertegenwoordigt, waarschuwt in een deze week uitgebracht rapport dat de voorgestelde hervorming de wereldwijde suikermarkt zal hertekenen en een zware impact zal hebben voor een aantal suikerproducerende ontwikkelingslanden.

Sterke prijsdalingen zouden ernstige gevolgen hebben voor die (ACP-) landen. Zij produceren tegen hoge kosten en zullen daardoor uit de markt geconcurreerd worden. De ICFTU is van oordeel dat eerst een inschatting gemaakt moet worden van het aantal jobs dat verloren zal gaan in de ACP en in Europa. De EU moet in ieder geval een langere overgangsperiode inlassen, steun bieden voor herstructurering en hulp bieden aan de arbeiders die het slachtoffer worden van de hervorming. De EU kan een deel van zijn exportsubsidies aanwenden voor sociale aanpassingsprogramma’s en herstructureringen. (MM)