Inzet op groene stroom heeft niet alleen voordelen voor klimaat

Switch naar hernieuwbare energie werpt vruchten af in Europa

PxHere (CC0)

Het Nationaal Park Plitvicemeren in Kroatië

We gebruiken steeds meer groene stroom in de Europese Unie. Dat heeft niet alleen voordelen voor het klimaat, ook de kwaliteit van water, bodem en lucht gaan er daardoor op vooruit. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees Milieuagentschap (EEA).

In de hele Europese Unie heeft de verschuiving naar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen, windenergie en biomassa de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderd tussen 2005 en 2018, stelt het agentschap, en dat is goed nieuws voor het klimaat.

Maar ook in andere onderzochte categorieën heeft de overschakeling naar hernieuwbare elektriciteitsbronnen geleid tot duidelijke verbeteringen. Over de hele levenscyclus scoren hernieuwbare energiebronnen beter wat betreft uitstoot van fijnstof, bijdrage aan eutrofiëring van waterlopen of verzuring van de bodem.

Landgebruik

In twee categorieën, ecotoxiciteit en landgebruik, nam de impact licht toe. Het agentschap merkt op dat betere monitoring en gerichte acties kunnen helpen om die nadelige effecten te minimaliseren. Zo kan beter gelet worden op productieprocessen en de afkomst van materialen (met name in het geval van zonnepanelen en biobrandstoffen). Naarmate hernieuwbare energie een steeds grotere rol speelt in de elektriciteitsproductie, moeten ook belangrijke afwegingen gemaakt worden over hun effect op specifieke habitats en ecosystemen.

Uit de cijfers blijkt nog dat fossiele brandstoffen met 38 procent nog steeds de belangrijkste bron van elektriciteit zijn. De stroomproductie is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale Europese uitstoot en blijft een belangrijke bron van verzuring, eutrofiëring en ozonvervuiling.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.