Syrië ziet opstand naar burgeroorlog evolueren

Nieuws

Syrië ziet opstand naar burgeroorlog evolueren

Syrië ziet opstand naar burgeroorlog evolueren
Syrië ziet opstand naar burgeroorlog evolueren

16 december 2012

Syrië begon en eindigde 2012 in vol conflict. Terwijl de internationale gemeenschap machteloos toekijkt, treedt het regime-Assad steeds drastischer op tegen opstandelingen en dreigen ook buurlanden meegesleurd te worden in het conflict.

Bij het begin van 2012 was de opstand al bijna negen maanden aan de gang en was het conflict uitgemond in een burgeroorlog. Ook de invloed van het conflict op de Syrische economie duidelijk merkbaar te worden. Toeristen bleven weg, de export van olie begon te sputteren en de Syrische munt verloor de helft van zijn waarde.

Het in het nauw gedreven regime greep naar steeds meer drastische middelen. Begin februari beschuldigde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch het Syrische regime ervan kinderen te doden en te folteren. De organisatie had op dat moment minstens twaalf gevallen van kinderfoltering gedocumenteerd.

In oktober rapporteerde HRW dat het regime clusterbommen gebruikt tegen burgers. Eind dit jaar doken berichten op dat de regering-Assad zelfs het gebruik van chemische wapens overweegt. Het regime is een van de drie in het Midden-Oosten die zich niet hoeven te houden aan de internationale Conventie tegen Chemische Wapens (CWC).

Regionaal conflict

Hoe langer het conflict duurt, hoe meer de druk op andere landen in de regio toeneemt. Met name buurland Libanon, waar veel Syrische vluchtelingen terechtkomen, dreigt meegesleurd te worden in het conflict. Niet enkel dorpen aan de grens met Syrië delen in de klappen.

Libanon dreigt een failed state te worden als gevolg van het conflict. Ontvoeringen, Syrische invallen die resulteren in de dood van Libanese burgers, en wijdverbreid gebruik van wapens zijn enkele indicatoren die wijzen op een langzame afbraak van de openbare instituten in het land.

Ook Turkije blijft niet afzijdig. Aan de grens met Syrië stromen nog altijd vluchtelingen toe, hoewel de situatie in de kampen stilaan onhoudbaar wordt. De Turkse premier Erdogan stuurt aan op een regimewissel in Syrië, hoewel zijn bevolking het lang niet altijd eens is met zijn aanpak.

Minderheden

In Syrië zelf beginnen minderheden zich te roeren. Nu het regime-Assad de handen vol heeft aan opstandelingen, grijpen de Koerden hun kans. De Koerdische strijders in Syrië krijgen opleiding van hun broeders in buurland Irak. De Koerden controleren inmiddels aanzienlijke delen van de regio, en dat maakt Turkije nerveus.

Ook de druzen laten zich horen. Betogingen in het druzische bolwerk Sweida zijn symbolisch erg belangrijk, want de druzen worden vanouds gezien als de “spirituele neefjes” van de alawieten, de religieuze groep waartoe de familie Assad behoort.

*In de reeks De 12 van ‘12 blikt de redactie van persagentschap IPS Vlaanderen terug op de meest markante trends en gebeurtenissen uit het voorbije jaar. Dit was aflevering 8/12.