Taiwan boekt doorbraak bij seropositieve drugsgebruikers

Nieuws

Taiwan boekt doorbraak bij seropositieve drugsgebruikers

Marwaan Macan-Markar

26 april 2009

In Taiwan werd vorig jaar bij nog ongeveer 1750 mensen een nieuwe besmetting met het aidsvirus hiv vastgesteld. Dat is nog maar de helft van het aantal nieuwe besmettingen in 2005. Het eiland voor de kust van China is daarmee een lichtpunt geworden voor veel andere Aziatische landen, die de epidemie maar niet onder controle krijgen.

Het geheim van Taiwan is de menswaardige aanpak van drugsgebruikers, zegt Sheng Mou Hu, een voormalige gezondheidsminister van Taiwan. Drugsgebruikers die elkaar besmetten door naalden te delen, vormen in veel landen de grootste risicogroep voor een besmetting met hiv.

Geen misdadigers maar patiënten

Taiwanese drugsgebruikers worden sinds 2006 niet meer als misdadigers gezien, maar als patiënten. De overheid zette een programma op om verslaafden schone naalden te bezorgen en ze te doen overschakelen op gratis methadon. Drugsgebruikers met hiv werden intensiever opgespoord en gevolgd.
Het initiatief stuitte op heel wat weerstand in de media en in het parlement. Maar de Taiwanese regering beet door.
In veel andere Aziatische landen ondermijnt de strijd tegen drugs nog vaak de pogingen om druggebruikers te beschermen tegen hiv. In Zuidoost-Azië heeft maar drie procent van de mensen die zich drugs inspuiten, toegang tot initiatieven die het geweld en de besmettingsproblemen in het drugsmilieu proberen terug te dringen. Dat zegt het Asian Harm Reduction Network (AHRN), een organisatie in Thailand die voor een meer doordachte aanpak van het drugsprobleem pleit. Er is ook almaar minder geld voor dergelijke initiatieven.

Meer goed nieuws

Hoopvolle geluiden komen naast Taiwan ook uit China, Maleisië, Thailand en Vietnam. Die beginnen de weg te volgen die Taiwan in 2006 insloeg, maar dat gebeurt voorlopig nog aarzelend. In China vormen drugsgebruikers de grootste groep van nieuwe geïnfecteerden, en ook in delen van India, Pakistan en Vietnam is drugsgebruik de belangrijkste verspreidingsweg voor het virus.
In Azië leven al meer dan 5 miljoen hiv-dragers, op een wereldtotaal van 33 miljoen gevallen. Zowat 16 miljoen van de besmette mensen zijn drugsgebruikers.