Taylor blijft een gezocht man

Nieuws

Taylor blijft een gezocht man

Lansana Fofana

15 augustus 2003

Het VN-tribunaal voor Oorlogsmisdaden in
Sierra Leone verzekert dat de vervolging van de Liberiaanse ex-president
Charles Taylor doorgaat. Dat Taylor maandag aan een ballingschap in Nigeria
begon, verandert niets aan de zeventienvoudige aanklacht voor
oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en schendingen van het
internationaal humanitair recht die tegen hem werd ingediend. Het blijft
wel een open vraag wanneer en hoe Taylor voor de rechtbank kan worden
gebracht. Het tribunaal heeft geen formele uitleveringsovereenkomsten met
Nigeria.

De aanklacht tegen mijnheer Taylor blijft behouden, waar hij ook gaat of
hoe lang het ook duurt, zo verzekert de Amerikaanse hoofdaanklager van het
VN-tribunaal David Crane. Charles Taylor is een oorlogsmisdadiger en moet
terechtstaan. Hij maakte deel uit van een crimineel netwerk dat ernstige
wreedheden tegen de bevolking van Sierre Leone financierde, organiseerde en
zelf beging. Taylor zal worden vervolgd omdat hij de grootste
verantwoordelijkheid droeg voor de oorlogsmisdaden tijdens de burgeroorlog
in Sierra Leone, zo bevestigt ook de hoofdonderzoeker van het tribunaal,
Alan White.

Taylor is ingegaan op een asielaanbod van de Nigeriaanse president Olusegun
Obasanjo. De overeenkomst met Nigeria levert hem echter geen immuniteit op
voor vervolging door het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in Sierra Leone.
Dat tribunaal stelde Taylor in maart in staat van beschuldiging, maar
maakte de aanklacht pas drie maanden later bekend, toen de ex-president
deelnam aan de vredesonderhandeling voor Liberia in Ghana.

Nigeria heeft zich nog niet uitgelaten over de situatie. De regering houdt
het erbij dat ze Taylor asiel aanbiedt in het belang van vrede en
stabiliteit in Liberia en de hele regio. Of Nigeria Taylor later zal
uitleveren, blijft onduidelijk. Vast staat dat het oorlogstribunaal
weliswaar de steun van de VN geniet, maar geen formele overeenkomsten heeft
voor de arrestatie en uitlevering van oorlogsmisdadigers met andere landen
dan Sierre Leone zelf. Nigeria kan mogelijk wel onder internationale druk
komen te staan om Taylor over te dragen aan het tribunaal. Maar politiek
commentator Sam Johnson denkt dat de rechtbank Taylor alleen te pakken kan
krijgen als de ex-president Nigeria zou verlaten.

De Liberiaanse ex-president Taylor wordt beschuldigd van steun aan de
meedogenloze rebellen van het Revolutionair Verenigd Front (RUF) in
buurland Sierre Leone. Het RUF specialiseerde zich in gruweldaden als het
afhakken van ledematen van gevangenen en het opensnijden van zwangere
vrouwen. De rebellengroep begon haar verzet in maart 1991 vanuit Liberia,
waar Taylor zelf aan het hoofd stond van het Nationaal Patriottisch Front
van Liberia, ook al een moordlustige rebellengroepering. Taylor zou mee aan
de basis van het RUF liggen en het wapens en munitie hebben geleverd, in
ruil voor diamanten. Hij wordt ook verantwoordelijk geacht voor
bloedvergieten in Guinee en Ivoorkust.

Het VN-tribunaal voor Oorlogsmisdaden in Sierra Leone zag het licht na het
einde van de burgeroorlog in Sierre Leone in 2001, in een overeenkomst
tussen de regering van Sierra Leone en de VN. Het tribunaal kreeg een
mandaat voor de vervolging van de politieke en militaire bevelvoerders van
de voormalige strijdende partijen en van diegenen die een van de partijen
steunden. Onder de sleutelfiguren die de voorbije twee jaar werden
aangeklaagd, bevinden zich Foday Sankoh, de leider van het RUF, zijn
rechterhand Issa Sesay en voormalig RUF-krijgsheer Sam Mosquito Bockarie.
Zowel Sankoh als Bockarie zijn intussen overleden. Ook van de ‘Kamajors’,
een regeringsgezinde militie, zijn topfiguren in staat van beschuldiging
gesteld: de nationale coördinator Sam Hinga Norman, ooit ook minister van
Binnenlandse Zaken van Sierra Leone, en de bevelvoerders Moinina Fofanah en
Allie Kondewa. Er zijn ook aanklachten ingediend tegen twee beruchte
bevelhebbers van een andere gewapende groepering, de Armed Forces
Revolutionary Council (AFRC): Tamba Alex Brima Gullit en Ibrahim Bazzy
Kamara. De voormalige leider Johnny Koroma werd ook aangeklaagd, maar is
voorlopig nog op de vlucht. Sommigen beweren dat Taylor hem recent door
huurmoordenaars liet vermoorden.