Te veel Afrikaanse moeders bevallen thuis

Nieuws

Te veel Afrikaanse moeders bevallen thuis

Te veel Afrikaanse moeders bevallen thuis
Te veel Afrikaanse moeders bevallen thuis

IPS

06 juni 2017

In Afrika worden te veel kinderen thuis geboren. De sterfte bij pasgeboren baby’s blijft daardoor zeer hoog op dit continent.

Pexels /  freestocks.org (CC by-nc-sa 0.0)

Veel moeders bevallen thuis omdat het transport naar een gezondheidscentrum niet betrouwbaar is of kraamzorg te duur is.

Pexels / freestocks.org (CC by-nc-sa 0.0)​

Nergens ter wereld sterven zoveel baby’s in hun eerste dertig levensdagen als in Afrika, 28 gestorven baby’s per 1000 geboortes. Dat komt vooral doordat er te veel moeders thuis bevallen, zonder goede begeleiding, stelden onderzoekers van de Michigan State University (VS) vast.

Te duur

Veel moeders bevallen thuis omdat het transport naar een gezondheidscentrum niet betrouwbaar is of kraamzorg te duur voor hen is.

Bij thuisbevallingen ontbreekt meestal een arts of andere zorgverlener. Ook het gebruik van verontreinigd water is een probleem. Dat kan leiden tot infecties bij de baby.

Veel Afrikaanse vrouwen krijgen bovendien op relatief late leeftijd nog kinderen, wat eveneens tot complicaties leidt bij de geboorte.

hdptcar ( CC by-nc-sa2.0)

In West-Afrika sterven in verhouding meer pasgeboren meisjes dan jongens

hdptcar ( CC by-nc-sa2.0)​

Kindersterfte daalt te traag

Een team van geografen analyseerde demografische en gezondheidsdata in veertien landen in Afrika ten zuiden van de Sahara, goed voor 344.264 geboortes.

‘Afrika heeft nog een lange weg af te leggen bij het terugdringen van kindersterfte.’

Van 1990 tot 2015 daalde de sterfte bij kinderen tot vijf jaar wereldwijd met 53 procent., maar in Afrika was die daling veel kleiner. Bijna de helft van de kinderen tot vijf jaar sterft er in de eerste dertig dagen.

Volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN moet het aantal overlijdens bij pasgeboren baby’s tegen 2030 in alle landen dalen tot 12 per 1000 geboorten, voor Afrika is dat dus meer dan een halvering.

‘Afrika heeft nog een lange weg af te leggen bij het terugdringen van de neonatale mortaliteit’, zegt hoofdonderzoeker Sue Grady. ‘Het wordt zeer belangrijk te bepalen waar interventies precies gebeuren.’

Zelf beslissen over anticonceptie

Volgens de auteurs van de studie moeten overheden voorrang geven aan een grotere beschikbaarheid en bereikbaarheid van betaalbare gezondheidsdiensten en van schoon water, zeker op het platteland.

Ook moeten ze meer investeren in de training van vroedvrouwen en zelfs familieleden van zwangere vrouwen, zodat ze sneller complicaties kunnen herkennen en kunnen aanpakken.

Een andere belangrijke aanbeveling is om vrouwen sterker te maken zodat ze zelf kunnen beslissen over het gebruik van anticonceptiemiddelen.

Er zijn ook cultuurproblemen. Zo sterven in West-Afrika in verhouding meer pasgeboren meisjes dan jongens. Volgens de onderzoekers kan dit te maken hebben met een culturele voorkeur voor zonen.

VN-millenniumdoelen 4 en 5 waren om de kindersterfte tussen 1990 en 2015 met twee derde te verminderen en de moedersterfte met drie kwart. Dit lukte niet. Slechts vier landen haalden beide millenniumdoelen: Cambodja, Eritrea, Nepal en Rwanda.