Te weing Maatschappelijk Verantwoorde Investeringen bij openbare besturen

Nieuws

Te weing Maatschappelijk Verantwoorde Investeringen bij openbare besturen

Betere informatie over Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) en een standaard voor producten kan de Belgische openbare besturen een eind vooruit helpen om meer maatschappelijk verantwoord te investeren, zeggen Netwerk Vlaanderen en Réseau Financement Alternatif in een onderzoek.

Beide organisaties vroegen federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke besturen naar hun investeringsgedrag. Daaruit blijken op federaal en regionaal niveau vier initiatieven bij het beleggen van hun reserves of liquiditeiten rekening te houden met sociale, ecologische of ethische (SEE) criteria.

  • Federaal gaat het om het Kringloopfonds, de Nationale Loterij, het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost en het pensioenfonds van de senaat.

  • Regionaal betreft het het Toekomstfonds, het Spaarfonds, het Vlaams Zorgfonds en de Participatie Maatschappij Vlaanderen.

  • 6% van alle gemeenten plaatsen geld in spaar- of beleggingsfondsen die SEE-criteria hanteren.

Gemeenten die niet voor Maatschappelijk Verantwoord Investeren kiezen, geven daarvoor drie belangrijke redenen: ze kennen geen duurzame producten (24%), de uitleg bij en over de producten volstaat niet (21%) en ze vrezen voor minder financieel rendement (20%).
Ze hebben dus behoefte aan duidelijker productinformatie en de vooroordelen rond de rendementen moeten weggenomen worden. Meer transparantie bij de productaanbieders en een degelijke vorming of handleiding voor openbare besturen zouden hieraan tegemoet kunnen komen.

Greenwash

‘Al doe je je best, dan nog is het niet gemakkelijk om zicht te krijgen op de verschillen in het aanbod en om daar dan een verantwoorde keuze in te maken,’ zegt een ambtenaar. Dat komt volgens de studie door een gebrek aan transparantie bij dergelijke producten, en doordat het personeel niet voldoende geschoold is om greenwashproducten van degelijke producten te onderscheiden.
Meerdere respondenten geven aan dat de overheid het hun gemakkelijker zou maken indien ze richtlijnen, een label of een norm zou uitwerken, die bepaalt aan welke SEE-criteria producten waarin overheidsgeld belegd wordt, zou moeten voldoen.