“Tegen 2010 telt wereld 25 miljoen aidswezen”

Nieuws

“Tegen 2010 telt wereld 25 miljoen aidswezen”

Stefania Bianchi

11 mei 2004

Meer dan 13,4 miljoen kinderen jonger dan 15 jaar verloren hun moeder, vader of beide ouders aan aids, en in 2010 zal hun aantal zijn verdubbeld. Dat zegt Concord, een koepelorganisatie van meer dan 2000 Europese ontwikkelingsorganisaties. Terwijl het aantal nieuwe hiv-besmettingen in vele landen een plateau bereikt, moet wat betreft het probleem van aidswezen en kwetsbare kinderen het ergste nog komen.

Vier op vijf van de aidswezen leeft in Afrika ten zuiden van de Sahara. Alleen al in Afrika verwacht Concord dat het aantal kinderen die beide ouders aan aids verloren tegen 2010 zo’n 7,8 miljoen zal bedragen. Daarmee is HIV/aids volgens de koepelorganisatie de grootste bedreiging voor de ontwikkeling in de ACP-landen, een groep landen uit Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan die een associatieverdrag hebben met de Europese Gemeenschap.

Tijdens de negenentwintigste jaarlijkse bijeenkomst van de ACP-EU-Ministerraad afgelopen weekend in Gaberone, Botswana, noemden ontwikkelingsorganisaties kinderen de kwetsbaarste groep voor aids. Volgens de organisatie is er weinig besef van de omvang van de problemen van wezen en andere kinderen, omdat de kinderen geen duidelijke stem en geen politieke invloed hebben. “Als ACP-landen de pikzwarte economische toekomstscenario’s ten gevolge van de ziekte willen vermijden, is het essentieel dat er nu wordt geïnvesteerd in de toekomst van aidswezen en kwetsbare kinderen”, zei Concord.

“Door de verzwakking van opvangmogelijkheden bestaat het gevaar dat steeds meer kinderen op straat terechtkomen, worden gerekruteerd als kindprostituees of kindsoldaten of op een andere manier worden uitgebuit”, waarschuwde Marloes Vandesande van Plan Nederland, een van de lidorganisaties van Concord.

De EU en de ACP-landen tekenden eerder al een aantal overeenkomsten om HIV/aids te bestrijden. Het gaat bijvoorbeeld om de Milleniumdoelstellingen die in 2000 werden ondertekent en tegen 2015 de wereldarmoede willen halveren en onderwijs en gezondheidszorg gevoelig verbeteren. Maar in februari vaardigde een gemeenschappelijke parlementaire raad van ACP-landen en de EU een resolutie uit die stelde dat de drie Milleniumdoelstellingen te maken met het terugdringen van de kindersterfte, de verbetering van de zorg voor moeders en de strijd tegen HIV en aids diegene zijn die “het minst waarschijnlijk” zijn om werkelijk gerealiseerd te raken tegen 2015.

Ook Guggi Laryea, een van de sprekers van Concord op de ACP-EU-bijeenkomst in Botswana, vindt dat uit alle beschikbare studies blijkt dat de doelstellingen niet zullen worden gehaald als de geldelijke steun aan sectoren die met HIV/aids te maken heeft de huidige trend blijft volgen. Concord vindt dat het budget van de Europese Commissie moet worden aangepast om gezondheidszorg en juridische hulp voor wezen en kinderen met HIV/aids te steunen. Het vindt ook dat de ACP-EU-Ministerrraad een in samenwerking met de ontwikkelingsorganisaties een effectief actieplan moet opstellen (ADR).

CONCORD:
www.concordeurope.org

ACP-EU Joint Parliamentary Assembly:
www.europarl.eu.int/intcoop/acp/10_01/default_en.htm

EU:
www.europa.eu.int