Tegenstanders schaliegas houden hart vast voor Trump

Nieuws

Tegenstanders schaliegas houden hart vast voor Trump

Tegenstanders schaliegas houden hart vast voor Trump
Tegenstanders schaliegas houden hart vast voor Trump

IPS

04 januari 2017

Tegenstanders van schaliegaswinning in de Verenigde Staten maken zich grote zorgen over de plannen van de aankomende president Donald Trump om de winning van fossiele brandstoffen te stimuleren.

De Amerikaanse staat Oklahoma telt 50.000 aardgasbronnen. Bij 4.000 daarvan wordt gebruik gemaakt van fracken, een techniek uit de schaliegaswinning. Van die 4.000 bronnen zijn er zo’n 200 in Payne, waar Earl Hatley de gevolgen heeft gezien van de gaswinning.

‘Fracken is schadelijk voor het water, dieren en planten, en de waarde van vastgoed. Het veroorzaakt aardbevingen waar voorheen nooit bevingen waren’, zegt Hatley, een nakomeling van de Cherokee/Delaware-indianen. ‘Sinds 2007 kwamen er steeds meer trillingen in de buurt van de bronnen. Ik kan de vieze uitstoot van de bronnen ruiken, ik word er ziek van’, zegt hij.

De regio bij Payne is zijn voorouderlijk land, waar hij nog eigendommen heeft. Hatley zegt dat hij er niet meer komt vanwege de giftige uitstoot van de bronnen.

‘De olie- en gasindustrie fakkelt ontsnappend gas af en controleert niet op lekkages. In Oklahoma bestaan daar geen regels voor. We hebben een paar bronnen kunnen testen en ze bleken allemaal schadelijk’, zegt Hatley, die oprichter is van Local Environmental Action Demanded (LEAD), een niet-gouvernementele organisatie in Oklahoma.

Methaan

In andere staten spelen soortgelijke problemen. De beweging tegen fracken in de VS maakt zich grote zorgen over wat Trump gaat doen na zijn aantreden op 20 januari. De Verenigde Staten zijn wereldwijd de grootste producent van schaliegas en -olie.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd de grootste producent van schaliegas en -olie

‘Trump geeft signalen af dat hij de fossiele brandstoffenindustrie zal steunen. Dat zal de al bestaande problematiek bij fracken, zoals watervervuiling en methaanuitstoot, verergeren’, zei de Argentijnse activist Daniel Taillant, hoofd van het Center for Human Rights and Environment (CHRE), onlangs bij een bijeenkomst over fracken in Little Rock (Arkansas).

Bij fracken wordt gas uit schaliegesteente gewonnen door boren en het onder hoge druk injecteren van vloeistof, waardoor het gesteente barst. De gebruikte vloeistof bevat grote hoeveelheden chemische stoffen, waarvan sommige giftig zijn. Bij het proces komen vaak grote hoeveelheden schadelijk afvalwater vrij, dat gerecycleerd moet worden. Ook komt er methaan vrij, een broeikasgas dat vele malen vervuilender is dan CO2.

Uit diverse studies is gebleken dat fracken schadelijk is voor het water, de lucht en het landschap, en dat het seismische activiteit uitlokt.

Energierevolutie

Voor de schaliegasindustrie breken wellicht goede tijden aan met de komst van Trump. In mei kwam hij met een plan voor de eerste honderd dagen van zijn regering, waarin gesproken wordt over een sterke impuls voor de sector. Trump spreekt over een “energierevolutie” die nieuwe welvaart moet creëren. Daarvoor wil hij alle barrières wegnemen die energieproductie hinderen, inclusief die voor fossiele brandstoffen.

Uit data van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) blijkt dat van de dagelijkse Amerikaanse olie- en gasproductie van meer dan negen miljoen vaten, 51 procent in 2015 werd gewonnen via fracken. Dat gebeurde ondanks de lage internationale olieprijzen in dat jaar.

De kosten om een vat olie te winnen via fracken, zijn minstens 65 dollar. Los van de beloften van Trump, heeft de langzaam stijgende olieprijs – als gevolg van een productieverlaging door de OPEC sinds januari – de industrie aangemoedigd door te gaan met de activiteiten.

Rechtszaken

De groei van de schaliegaswinning heeft geleid tot rechtszaken over de gevolgen ervan en wetenschappelijke onderzoek om de impact te bepalen.

In de vierde editie van het Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking, worden 685 studies opgesomd die bewijzen dat fracken leidt tot watervervuiling, schadelijke uitstoot in de atmosfeer en gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Mensen die te maken hebben met de gevolgen van fracken, hebben meer dan honderd rechtszaken aangespannen sinds 2011, zegt Blake Watson van de School of Law van de particuliere Universiteit van Dayton in Ohio.

‘De weerstand tegen fracken is in de afgelopen jaren gegroeid, omdat er nu meer kennis en bewijs is over de gevolgen’

De staten Vermont en New York hebben fracken verboden. In Californië deden zes county’s dat ook, in Florida 32 county’s en 48 steden.

De staat Maryland heeft een verbod van tweeënhalf jaar ingesteld, terwijl het Hooggerechtshof in Colorado in mei bepaalde dat de verboden van twee steden opgeheven moesten worden. In Texas werd een wet aangenomen die lokale verboden op fracken illegaal maakt.

‘De weerstand tegen fracken is in de afgelopen jaren gegroeid, omdat er nu meer kennis en bewijs is over de gevolgen. Organisaties zijn ook actiever geworden en beter in hun analyses’, zegt Andrew Grinberg van de ngo Clean Water Action.

Hernieuwbare energie

Om economische redenen heeft steenkool terrein verloren aan aardgas. Met daarnaast de groei van zonne-energie en windenergie, leiden de beloften van Trump tot een complex panorama. ‘Zeker op plaatsen waar schaliegaswinning nog niet alom aanwezig is, is de weerstand gegroeid. We zullen moeten afwachten welke invloed de beloofde steun van Trump hier heeft.’

Hatley zegt dat de oppositie tegen schaliegaswinning vooral groeit als gevolg van de gerapporteerde toegenomen seismische activiteit. ‘Maar mensen zijn bang, want de industrie heeft veel macht.’

In Oklahoma werden sinds 2015 ongeveer 1.900 bevingen geregistreerd die beschouwd worden als een gevolg van schaliegaswinning.