Tevredenheid over publicatie Congolese mijncontracten

Nieuws

Tevredenheid over publicatie Congolese mijncontracten

25 maart 2008

De publicatie van het rapport over de herziening van de mijncontracten door de Congolese regering wordt positief onthaald door Congolese en internationale ngo's. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is verheugd.

‘Het is bemoedigend om te zien dat de overheid gereageerd heeft op de vraag vanuit de civiele maatschappij om het rapport openbaar te maken’, zeggen de ngo’s. ‘Dit is een belangrijke stap op weg naar het herstellen van vertrouwen en transparantie in de mijnsector. Maar de publicatie van het rapport is slechts het begin en niet het einde van dit proces.’
De ngo’s zijn bezorgd over het gebrek aan duidelijkheid over de kritische volgende fase: het heronderhandelen van de contracten met de ondernemingen. Vele bedrijven zijn al begonnen met onderhandelingen, nog voordat het proces officieel van start gegaan is. In ten minste één geval, CAMEC, zouden de onderhandelingen al bevredigend zijn afgerond.

Heronderhandelingen publiekelijk aankondigen

De regering zou haar werkwijze voor de heronderhandelingen publiekelijk moeten aankondigen, inclusief de criteria die zij zal gebruiken bij de herziening van de contracten. Daarnaast moet zij alle herziene contracten volledig publiceren.
‘Het is in het belang van alle partijen om de lang slepende geschillen over de eerlijkheid van de contracten op te lossen’, zeggen de ngo’s. Zonder een duidelijk en gestructureerd proces, is er een gevaar dat bepaalde bedrijven een beroep zullen doen op internationale rechtspraak om hun originele overeenkomsten te behouden.

Evenwichtig speelveld

‘Als de Congolese regering oprecht is in haar wens om een stabiele en gereguleerde  mijnbouwsector op te bouwen, moet er een evenwichtig speelveld komen’, zeggen de ngo’s. De Congolese regering zou moeten verzekeren dat nieuwe contracten, inclusief diegene die recentelijk afgesloten zijn met Chinese bedrijven, in overeenstemming zijn met de Congolese wetgeving en onderworpen worden aan dezelfde financiële en juridische controle als de 60 contacten die zojuist herzien zijn.
Alle betalingen die door mijnbedrijven aan de Congolese regering gedaan worden als deel van de heronderhandelingen moeten volledig openbaar gemaakt en verantwoord worden. ‘Het uiteindelijke doel van deze oefening moet zijn dat de Congolese bevolking kan profiteren van de rijkdom van haar land - een recht dat haar jarenlang ontzegd is’, zeggen de ngo’s. ‘De overheid zou moeten garanderen dat de extra opbrengsten die voortkomen uit het herzieningsproces gebruikt worden voor duurzame ontwikkeling van het land.’

Task force

Twee dagen voor de publicatie van het rapport van de Commissie, op 18 maart, kondigde de regering de oprichting van een ‘task force’ aan, die verantwoordelijk zal zijn voor de volgende fasen van het proces.
‘De samenstelling van deze task force, welke enkel uit leden van de regering bestaat, garandeert geen enkele onafhankelijkheid of onpartijdigheid’, aldus de ngo’s.
‘Gezien het jarenlange slechte bestuur in de sector van natuurlijke rijkdommen in de DRC, is het essentieel dat de task force onafhankelijke, internationale juridische experts en leden van de civiele maatschappij opneemt. De vage belofte dat de task Force ‘geassisteerd zal worden door internationale en lokale experts’ biedt niet voldoende garanties.

Positief feit

‘Deze daad van transparantie is ongetwijfeld een positief feit. Ik wens dan ook mijn waardering uit te drukken voor deze beslissing van de Congolese regering’, zegt de minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. ‘Ik druk de hoop uit dat de volgende fase, de eigenlijke heronderhandelingen, in een even open sfeer zou verlopen. Ik hoop eveneens dat de internationale gemeenschap dit mee zal ondersteunen’, zegt minister De Gucht.