Thailand 4.0 strategie: ‘Thaise industrie moet verduurzamen’

Nieuws

Thailand 4.0 strategie: ‘Thaise industrie moet verduurzamen’

Thailand 4.0 strategie: ‘Thaise industrie moet verduurzamen’
Thailand 4.0 strategie: ‘Thaise industrie moet verduurzamen’

IPS

19 juli 2018

De Thaise industrie moet een duurzame weg inslaan wil zij concurrentieel blijven in de regio, zegt Khan Ram-Indra van het Global Green Growth Institute (GGGI). Om dat te bereiken zette de regering een paar jaar geleden het “Thailand 4.0”-initiatief in gang.

Hugh Derr (CC BY-NC-ND 2.0)

Hugh Derr (CC BY-NC-ND 2.0)​

‘Het is duurder om in Thailand te opereren dan in buurlanden. Als we geen slimme steden ontwikkelen, wordt het steeds lastiger buitenlandse investeerders aan te trekken’, zegt Ram-Indra. Het GGGI, waar hij programmamanager is, is een internationale organisatie die ontwikkelingslanden en opkomende landen ondersteunt bij duurzame groei.

Thailand 4.0 is een economische strategie die het land moet veranderen van een land afhankelijk van productie in een land waar innovatie, technologie en groene industrie een belangrijke rol spelen. Centraal in deze strategie staat de Thaise industrie. Als tweede economie van Zuidoost-Azië is de industriële sector goed voor bijna 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Tegelijkertijd levert de sector ook een grote bijdrage aan vervuiling en verminderde energiezekerheid in het land.

Klimaatplan

De industrie alleen verbruikt 37,1 procent van alle energie in het land en is verantwoordelijk voor 27,9 procent van de broeikasgassen. Volgens een studie van het GGGI, bedoeld om het klimaatplan van de overheid te onderbouwen, kan dit vertaald worden in een netto economisch verlies van 900 miljoen Amerikaanse dollar voor de Thaise economie.

‘Deze kwestie is nogal nieuw en de industrie heeft misschien geen duidelijk beeld hoe hier mee om te gaan. Op dat moment kan het GGGI helpen. Daarnaast helpen we bij het identificeren van rendabele projecten die passen in het groene beleid’, zegt Ram-Indra.

De industrie had te maken met een economische terugval in 2015 en 2016, tekort aan arbeidskrachten en uitgeputte natuurlijke hulpbronnen. Dit jaar ziet het er echter positiever uit, dankzij nieuwe investeringen in het kader van de nieuwe Oostelijke Economische Corridor (EEC).

Het project ter waarde van 45 miljard Amerikaanse dollar in het industriële oosten van het land is het laatste in een reeks maatregelen die zijn uitgerold om de economie te stimuleren. Ram-Indra verwacht dat de EEC zal leiden tot aanzienlijke groei, maar waarschuwt ook dat de industrie moet vergroenen om concurrentieel te blijven. Daar voor zijn volgens hem duurzame industriële parken nodig.

Kwaliteit van leven

‘Die groene investeringen zijn goed voor de mensen, inclusief de eigenaren en investeerders die kosten besparen op het gebied van energie, en de werknemers die meer produceren omdat ze kunnen profiteren van een betere kwaliteit van leven.’

‘Die groene investeringen zijn goed voor de mensen, inclusief de eigenaren en investeerders die kosten besparen op het gebied van energie, en de werknemers die meer produceren omdat ze kunnen profiteren van een betere kwaliteit van leven.’

Het GGGI schat dat het Thaise klimaatplan de economie 100 miljoen Amerikaanse dollar kan besparen, als de maatregelen om de uitstoot te beperken worden geïmplementeerd.

Deze maand werd een memorandum van overeenstemming getekend met AMATA Corporation PLC, een grote speler op het gebied van bedrijventerreinen. AMATA wordt de eerste partner uit de private sector van het GGGI die het ontwikkelingsprogramma voor slimme steden gaat uitvoeren. Plannen zijn onder meer om de uitstoot terug te dringen en beter openbaar vervoer te regelen voor werknemers.

Dergelijke projecten zijn ook interessant voor andere landen. Het GGGI werkte eerder mee aan het opzetten van twaalf economische zones in Indonesië. In Vietnam zijn zo’n 230 speciale economische zones en in Laos en Myanmar zijn ze in ontwikkeling. ‘Als we AMATA kunnen laten zien dat het werkt, kan het ook impact hebben op bedrijventerreinen elders in Thailand en in de hele regio’, zegt Frank Rijsberman, directeur van het GGGI.

Vikrom Kromadit, ceo van AMATA, zegt dat de toekomst van het land gebaseerd moet zijn op slimmere en betere faciliteiten. Uit een studie van consultancybureau Solidiance blijkt dat duurzame bedrijventerreinen in Indonesië goede resultaten boeken. Indonesië is een van de belangrijkste concurrenten van Thailand.

ILO in Asia and the Pacific (CC BY-NC-ND 2.0)

ILO in Asia and the Pacific (CC BY-NC-ND 2.0)​

Hergebruik

Bedrijven die water hergebruiken bleken bijvoorbeeld de kosten voor watergebruik met 10 tot 15 procent te kunnen verminderen, waarmee ook de productiekosten daalden. Oplossingen op het gebied van duurzame energie, zoals zonne-energie en ledverlichting, leidden tot kostenbesparingen van 7 tot 15 procent.

Ram-Indra hoopt dat AMATA en andere, nu al succesvolle industrieparken als model kunnen dienen voor heel Zuidoost-Azië. ‘Mijn zorg is dat die verandering niet snel genoeg gaat. Daarom moeten alle betrokken partijen nog een tandje bijzetten’, zegt hij.