Tien miljard euro nodig voor Europese plasticstrategie

Pixabay

 

De Europese Federatie voor Afvalbeheer (FEAD) zegt dat er tien miljard euro nodig is om te investeren in het recycleren van plastic. FEAD doet dit naar aanleiding van de stemming volgende week over de plasticstrategie van de Europese Commissie.

Op 10 juli stemt de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement over de plasticstrategie van de Europese Commissie. Om die strategie effectief te maken, stelt  FEAD dat een nieuwe visie op de plastic-economie nodig is waarbij met de hele plastic waardeketen dient te worden samengewerkt. 

Plastic producten moeten daarbij al van bij het begin ontworpen worden met oog op uiteindelijke recyclage. Volgens FEAD levert dit niet enkel voordeel op voor de economie, het zal ook de kwaliteit van het recycleren van plastics verbeteren.

Chinese importverbod

FEAD stelt in een verklaring dat in totaal 10 miljard euro aan investeringen nodig zijn. De federatie zegt dat de afvalindustrie “bereid is om deze investeringen te doen als er wettelijke regels komen over een significante afname van gerecycleerd plastic.” FEAD waarschuwt ook dat dit met de minuut noodzakelijker wordt met het oog op het Chinese importverbod voor bepaalde afvalstromen.

Een sterke vraag naar gerecycleerde plastics kan er volgens hen enkel komen als daar economische maatregelen mee gepaard gaan. FEAD denkt daarbij bijvoorbeeld aan een belastingverlaging op producten met gerecycleerde content zodat recyclaat kan concurreren met ruwe polymeren. Daarnaast is het volgens de federatie belangrijk om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen zodat het vertrouwen in gerecycleerde plastics toeneemt, en daarmee ook de vraag. 

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift