Tientallen minderjarigen ter dood veroordeeld in Iran

Tientallen jongeren in Iran kwijnen weg in de dodencel voor misdrijven die ze gepleegd hebben als minderjarige. Dit zegt Amnesty International in een vernietigend rapport.

  • Ensie & Matthias / Wikipedia (CC by-sa 2.0) De gevangenis van Gohardasht, ten noorden van de Iraanse hoofdstad Teheran. Volgens de Verenigde Naties zitten op dit ogenblik minstens 160 minderjarige daders in de dodencel. Het werkelijke cijfer ligt wellicht nog veel hoger. Ensie & Matthias / Wikipedia (CC by-sa 2.0)

Iran wil de buitenwereld doen geloven dat het respect heeft voor kinderrechten, maar daar blijkt in de praktijk weinig van, zegt Amnesty. ‘Iran is één van de weinige landen die nog steeds minderjarige daders executeert. Dit is een flagrante schending van het internationaal recht, dat de doodstraf verbiedt voor mensen die op het ogenblik van de feiten geen 18 jaar zijn.’

‘Er werden onlangs enkele hervormingen doorgevoerd in het jeugdrecht en de autoriteiten pakken daar fier mee uit, maar de Iraanse wetgeving laat nog steeds toe om meisjes vanaf negen en jongens vanaf vijftien jaar tot de dood te veroordelen’, zegt Karen Moeskops, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Onmenselijke behandeling

Tussen 2005 en 2015 registreerde Amnesty 73 executies van minderjarige daders in Iran. Volgens de Verenigde Naties zitten op dit ogenblik minstens 160 minderjarige daders in de dodencel. Het werkelijke cijfer ligt wellicht nog veel hoger aangezien de exacte doodstrafcijfers in Iran niet bekendgemaakt worden.

De meeste gevangenen zitten gemiddeld al zeven jaar in de dodencel, enkelen zelfs al langer dan tien jaar.

Amnesty identificeerde in het rapport 49 minderjarige daders die het risico lopen geëxecuteerd te worden. De meeste gevangenen zitten gemiddeld al zeven jaar in de dodencel, enkelen zelfs al langer dan tien jaar. ‘Soms wordt een geplande executie op het allerlaatste moment uitgesteld. Dit is op zijn minst een wrede, onmenselijke en vernederende behandeling’, zegt Amnesty.

Alternatieve straf

Sinds 2013 kunnen rechters de doodstraf bij minderjarige daders vervangen door een alternatieve straf na een evaluatie van de mentale ontwikkeling en maturiteit van de jongere op het ogenblik van de feiten. In 2014 bevestigde het Hooggerechtshof dat terdoodveroordeelde minderjarigen een nieuw proces kunnen vragen.

Minderjarige daders worden echter nog steeds geëxecuteerd en in sommige gevallen worden ze zelfs niet op de hoogte gebracht van hun recht op een nieuw proces. Als ze toch een nieuw proces krijgen, blijkt het begrip “volwassen” willekeurig geïntepreteerd te kunnen worden. In sommige gevallen beslist de rechter op basis van enkele simpele vragen of de verdachte “volwassen” was, bijvoorbeeld of hij of zij wist dat het fout is om iemand te doden.

‘Nu Iran terug is op het internationale diplomatieke toneel, is het ook belangrijk dat wereldleiders dit kanaal gebruiken om de dossiers uit dit rapport te bepleiten bij de Iraanse autoriteiten. De internationale gemeenschap moet ijveren voor een onmiddellijke omzetting van alle doodstraffen voor minderjarige daders naar een andere straf’, zegt Karen Moeskops.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift