WWF spreekt van succesverhaal

Tijger maakt opmerkelijke comeback in vijf landen

public domain (CC0)

In India is de tijgerpopulatie tussen 2006 en 2018 meer dan verdubbeld.

In Bhutan, China, India, Nepal en Rusland maakt de tijger een opmerkelijke comeback. Het Wereldnatuurfonds spreekt van een succesverhaal, maar waarschuwt voor de stroperij in andere delen van Azië.

In november 2010 beloofden de dertien landen waar tijgers voorkomen dat ze het aantal wilde exemplaren zouden verdubbelen. Het ambitieuze programma, dat de naam TX2 meekreeg, blijkt tien jaar later vruchten af te werpen.

‘Deze landen tonen hoe de tijger zich kan herstellen’

Vooral in India is het een klinkend succes: tussen 2006 en 2018 is de populatie meer dan verdubbeld. In Nepal is de tijgerpopulatie bijna verdubbeld sinds 2009, met in het Bardia National Park zelfs een vervijfvoudiging tot meer dan tachtig exemplaren in 2018. In de meeste noordelijke regio’s in hun leefgebied, in China en Oost-Rusland, neemt het aantal tijgers toe en verspreiden ze zich naar nieuwe gebieden

Succes

“Na de historisch lage populatie in 2010 maken tijgers eindelijk een opmerkelijke comeback in grote delen van Zuid-Azië, Rusland en China”, zegt Stuart Chapman, hoofd van het Tijgerinitiatief bij het Wereldnatuurfonds (WWF). “Dat is ook goed nieuws voor de andere bedreigde diersoorten waar de tijgers hun territorium mee delen, en ook voor de miljoenen mensen die afhankelijk zijn van die ecosystemen.”

Het WWF waarschuwt voor het massale gebruik van stroppen die een slachting veroorzaken.

Volgens Chapman kunnen andere landen leren uit het succes dat de vijf hebben geboekt. “Deze landen tonen hoe de tijger zich kan herstellen”, zegt hij. “De resultaten spreken voor zich. Deze vooruitgang aanhouden er verder op bouwen, is cruciaal om de toekomst van tijgers in een door mensen gedomineerd landschap veilig te stellen.”

Stroppen

Ondanks de vooruitgang blijven de populaties bedreigd door illegale wildhandel en vernieling en fragmentatie van de habitat. In Zuidoost-Azië waarschuwt het WWF voor het massale gebruik van stroppen die een slachting veroorzaken onder de fauna, inclusief tijgers en hun prooien.

Een analyse van het WWF schat het aantal stroppen in de regio al op 12,3 miljoen stuks, en dat aantal blijft stijgen. Ook cruciale natuurgebieden in Cambodja, Laos en Vietnam ontsnappen niet aan het probleem: in het cruciale park Belum-Temengor in Maleisië is het aantal tijgers gehalveerd tussen 2009 en 2018, grotendeels als gevolg van de stroperij.

Het WWF dringt er bij de landen op aan om meer middelen vrij te maken voor de bewaking van de gebieden, en strengere wetten op te leggen in de strijd tegen stroperij en wildhandel.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift