Een hogere opleiding van de moeder vermindert het risico op kindersterfte

Dankzij toegang tot onderwijs hebben jonge kinderen in India betere overlevingskansen

UN Women/Second Chance Education and Vocational Learning Programme (CC BY-NC-ND 2.0)

De onderzoekers concluderen dat algemeen kan worden gesteld dat de opleiding van moeders, met name middelbaar onderwijs, een beschermende factor blijft voor de sterfte van kinderen onder de vijf jaar, zowel op het platteland als in de steden.

Indiase moeders die hun middelbare school hebben afgemaakt, verliezen opmerkelijk minder vaak hun pasgeborene. Dat blijkt uit een nieuwe data-analyse van het wetenschappelijk ondrzoeksinstituut IIASA.

2030 is de deadline voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Een belangrijke doelstelling is onder meer SDG 3.2.1.: die wil een einde maken aan te voorkomen sterfgevallen bij pasgeborenen en kinderen onder de 5 jaar.

Volgens een analyse van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) is er wereldwijd aanzienlijke vooruitgang geboekt op dit vlak. Het aantal sterfgevallen onder kinderen jonger dan 5 jaar is wereldwijd immers gedaald van 12,5 miljoen in 1990 tot 5 miljoen in 2020.

Welke factoren hebben de huidige successen aangedreven? Volgens IIASA is dat met name het verbeteren van de toegang tot onderwijs voor meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden, samen met een stijging van de levensstandaard en de toegang tot gezondheidszorg.

Geboortegeschiedenis

Het verband tussen het opleidingsniveau van moeders en de kans dat een kind sterft tussen zijn geboorte en zijn 5de verjaardag, werd in deze studie voor het eerst onderzocht voor het platteland en de steden van India.

‘Inzicht in het effect van onderwijs op de sterfte onder jonge kinderen is van cruciaal belang om de toekomstige bevolkingsdynamiek in ontwikkelingslanden te begrijpen.’

‘Inzicht in het effect van onderwijs op de sterfte onder jonge kinderen is van cruciaal belang om de toekomstige bevolkingsdynamiek in ontwikkelingslanden te begrijpen’, aldus Samir KC, demografisch expert bij IIASA.

In hun studie analyseerden de onderzoekers vragenlijsten waarin gedetailleerde informatie werd verzameld over de geboortegeschiedenis van elke levend geborene, en de eventuele leeftijd bij overlijden van elk jong kind. De vragenlijst verschafte ook aanvullende informatie zoals leeftijd, opleiding, godsdienst, kaste en aantal zwangerschappen van de moeders. De verzamelde gegevens werden vervolgens ingevoerd in een risicomodel om de voorspelde sterfte onder kinderen te analyseren.

Hogere opleiding redt levens

Uit de resultaten blijkt dat de kans op overlijden onder jonge kinderen hoger blijft op het Indiase platteland, wat kan worden toegeschreven aan de slechtere sociaaleconomische omstandigheden en de beperkte toegang tot gezondheidszorg. Maar ook in de steden zijn deze factoren bepalend voor de overlevingskansen van baby’s. Een hogere opleiding van de moeder, en met name voortgezet secundair onderwijs, bleek het risico van sterfte onder kinderen in alle onderzoeken te verminderen.

De onderzoekers concluderen dat algemeen kan worden gesteld dat de opleiding van moeders, met name middelbaar onderwijs, een beschermende factor blijft voor de sterfte van kinderen onder de 5 jaar, zowel op het platteland als in de steden.

‘Hoewel het huidige beleid op de goede weg lijkt te zijn, zal het belangrijk zijn om te blijven inzetten op de onderwijskansen in plattelands- en stedelijke gebieden, met bijzondere aandacht voor middelbaar onderwijs voor meisjes. Dat kan ertoe leiden dat het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar in India nog meer kan dalen’, concludeert Samir KC.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2798   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2798  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.