Toestand in Gaza verslechtert 'verder en sneller'

Tien jaar na de inname van de Gazastrook door Hamas, verslechteren de leefomstandigheden van de 2 miljoen mensen in de Palestijnse enclave ‘verder en sneller’ dan voorspeld was in 2012, zeggen de Verenigde Naties in een nieuw rapport.

Foto: Kashfi Halford (CC BY-NC 2.0)

Kinderen in het Gaza City Beach vluchtelingenkamp. De leefbaarheid in de Gazastrook gaat zienderogen achteruit volgens een nieuw VN-rapport.

‘Gaza gaat steeds verder achteruit’, zei Robert Piper, VN-coördinator voor Humanitaire Hulp en Ontwikkelingsactiviteiten, gisteren bij de presentatie van het rapport Gaza – 10 Years Later.

In een ruzie tussen Palestijnse groepen nam Hamas in 2007 de Gazastrook over. Israël probeert Hamas te isoleren door de bewegingsvrijheid van mensen die de Gazastrook in en uit willen, te beperken. Ook het transport van goederen wordt gehinderd. Gaza is bestuurlijk gescheiden van de Westelijke Jordaanoever.

Gewone Palestijnen zitten volgens de onderzoeker ‘gevangen in een trieste realiteit’ en hun dagelijks leven ‘raakt steeds verder ontwricht.’

Voor het nieuwe rapport werd gekeken naar enkele belangrijke indicatoren uit 2012, op grond waarvan voorspeld werd dat Gaza ‘onleefbaar’ zou worden in 2020, als de trends niet gekeerd zouden worden. De conclusie van die review is dat het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking is afgenomen en dat de gezondheidszorg blijft verslechteren in Gaza. Gewone Palestijnen zitten volgens de onderzoeker ‘gevangen in een trieste realiteit’ en hun dagelijks leven ‘raakt steeds verder ontwricht.’

Investeringen

De onderzoekers roepen Israël, de Palestijnse Autoriteit, Hamas en de internationale gemeenschap op actie te ondernemen. Ze pleiten voor investeringen in duurzame ontwikkeling, het nieuw leven in blazen van productieve sectoren, grotere bewegingsvrijheid voor mensen en goederen en respect voor de mensenrechten en het internationaal recht.

‘Het alternatief is dat Gaza steeds verder geïsoleerd raakt en steeds wanhopiger wordt’, waarschuwt Piper. ‘De dreiging van een nieuwe, verwoestende escalatie zal toenemen en de vooruitzichten op verzoening tussen de Palestijnen zal afnemen. En daarmee ook de vooruitzichten op vrede tussen Israël en Palestina.’

Materialen die nodig zijn om de economie, infrastructuur en basisdiensten in Gaza op te bouwen na het conflict van 2014, zijn er nauwelijks. Ook is de elektriciteitsvoorziening beperkt.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift