Topeconomen pleiten voor sterke CO2-taks

Nieuws

Topeconomen pleiten voor sterke CO2-taks

Topeconomen pleiten voor sterke CO2-taks
Topeconomen pleiten voor sterke CO2-taks

IPS

30 mei 2017

Om de klimaatdoelen op de meest effectieve manier te halen en tegelijkertijd groei te stimuleren, is een CO2-belasting van minstens 50 tot 100 dollar per ton nodig tegen 2030. Daarvoor pleit een groep economen onder leiding van Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz en Nicholas Stern.

frankieleon (CC by-nc-sa 2.0)

frankieleon (CC by-nc-sa 2.0)​

De commissie van de Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) vindt dat vóór 2020 de prijs al moeten liggen tussen 40 en 80 dollar per ton.

De CPLC, die steun krijgt van de Franse regering en de Wereldbank, kwam tot die conclusie op basis van de mening van dertien topeconomen uit zowel ontwikkelingslanden als rijke landen.

Wereldwijde transitie

De CO2-taks, die moet samengaan met ondersteunend beleid, is volgens de economen nodig om de klimaatdoelen van het klimaatakkoord van Parijs uit december 2015 te halen.

‘We zien het potentieel al dat deze transformatie vertegenwoordigt als het gaat om innovatie.’

‘De wereldwijde transitie naar een CO2-arme en veerkrachtige economie is het groeiverhaal voor deze eeuw’, stellen Stiglitz en Stern. ‘We zien het potentieel al dat deze transformatie vertegenwoordigt als het gaat om innovatie, grotere veerkracht, leefbare steden, verbeterde luchtkwaliteit en betere gezondheid. Ons rapport is gebaseerd op het groeiende begrip van de kansen van een CO2-taks, in combinatie met ander beleid, om duurzame groei en armoedevermindering te bereiken.’

Een goed uitgewerkte CO2-belasting is een onmisbaar onderdeel van een strategie om het verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en tegelijkertijd groei te stimuleren, stelt de commissie. Duidelijkheid hierover is een sterk signaal voor individuen en bedrijven dat de toekomst ligt in CO2-reductie en kan investeringen in gang zetten.

2 graden Celsius

De genoemde bedragen, 40 tot 80 dollar per ton voor 2020 en 50 tot 100 dollar voor 2030, passen in een strategie om de temperatuurstijging op aarde onder de 2 graden Celsius te houden. De prijzen, instrumenten en tijdschema’s kunnen per land verschillen, zeggen de economen. ‘Een CO2-taks is zinvol in alle landen, maar landen met een laag inkomen die meer moeite hebben kwetsbare groepen te beschermen tegen de aanvankelijke economische impact, kunnen met een lagere belasting beginnen’, zegt Harald Winkler, hoogleraar aan de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika.

‘Een CO2-taks is zinvol in alle landen.’

Door een CO2-belasting stijgen de inkomsten van landen. Zij kunnen die vervolgens gebruiken voor investeringen in duurzame ontwikkeling. Te denken valt aan het verlagen van belastingen op investeringen of arbeid, groene technologie, steun aan armen of basisdiensten zoals energie, water en sanitaire voorzieningen.