Topinvesteerders eisen ambitieus klimaatbeleid

Nieuws

Topinvesteerders eisen ambitieus klimaatbeleid

21 november 2012

Een groep van internationale topinvesteerders roept regeringen wereldwijd op om snel actie te ondernemen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

De open brief aan de regeringen van de grootste economieën is afkomstig van verschillende investeerdersorganisaties die samen goed zijn voor 22.000 miljard dollar aan investeringen, waaronder de European Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Ze vragen de regeringen om een nieuwe dialoog om de ergste scenario’s te vermijden en de economie voor de gevolgen van de klimaatverandering te behoeden.

Ze pleiten onder meer voor een “duidelijk, consistent en voorspelbaar beleid dat klimaatvriendelijke investeringen aanmoedigt”, uitwisseling van kennis en ervaring tussen overheden en sterkere internationale akkoorden die een duidelijk marktsignaal geven over de toekomst van het klimaatbeleid en het terugdringen van de uitstoot.

Unieke kans

De herverkiezing van de Amerikaanse president Barack Obama, de wissel van de macht in China en de klimaattop in Doha volgende week vormen een unieke kans voor investeerders en regeringen om een nieuwe dialoog op te starten, zeggen de ondertekenaars.

De investeerdersgroepen die meewerkten aan de brief kondigen ook aan dat ze zich verenigen in een nieuwe Global Investor Coalition on Climate Change (GIC), die de stem van de internationale investeerdersgemeenschap moet laten horen op het vlak van klimaatthema’s.