Topinvesteerders eisen stevig klimaatakkoord

Nieuws

Topinvesteerders eisen stevig klimaatakkoord

Joren Gettemans

12 november 2008

Meer dan 130 topinvesteerders, samen goed voor 6,4 biljoen dollar, hebben de wereldleiders in een brief gewaarschuwd dat enkel een sterk en bindend klimaatakkoord een garantie vormt voor het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Ze vinden ook dat de financiële crisis niet voor vertragingen mag zorgen in de strijd tegen de klimaatverandering.

In de gemeenschappelijke brief, die naar staatshoofden en klimaatonderhandelaars gestuurd werd, drukken de investeerders hun bezorgdheid uit over de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor de wereldeconomie en voor hun eigen investeringen. Ze pleiten voor een sterk, bindend akkoord als opvolger van het Kyotoprotocol. Duidelijke politieke signalen op lange termijn zijn essentieel, zo argumenteren ze, om investeerders te overtuigen grote sommen te pompen in de overgang naar een economie met een veel lagere uitstoot van broeikasgassen.
De brief is ondertekend door een aantal van de grootste fondsenbeheerders ter wereld, die samen goed zijn voor 6,4 biljoen dollar (5 biljoen euro). “We roepen de wereldleiders op een beleidskader te creëren dat investeerders helpt om in de financiële stromen te voorzien die nodig zijn om deze dringende crisis te keren”, zegt Peter Dunscombe, voorzitter van de  Institutional Investors Group on Climate Change in een persbericht. “Een sterk en wereldwijd akkoord geeft bedrijven, overheden en investeerders de impuls om snel en efficiënt te handelen in de strijd tegen de klimaatverandering.”

Financiële crisis

De investeerders zijn verder van mening dat de huidige financiële crisis geen roet in het eten mag gooien. De tijd dringt, en daarom mag het internationale akkoord geen vertraging oplopen en moet het eind 2009 een feit zijn, aldus de investeerders. “De klimaatcrisis is een uitdaging die door meerdere generaties moet opgelost worden”, zegt Mindy Lubber van het Investor Network on Climate Risk in de verklaring. “De crisis vraagt onmiddellijke, sterke nationale en internationale ingrepen. De wereldleiders moeten zich niet wegstoppen achter het excuus dat de strijd tegen de klimaatverandering te duur is. Niets ondernemen is te duur.”
De brief vermeldt in detail wat er precies nodig is om het investeringskapitaal in de juiste richting te duwen. Zo vragen de investeerders onder meer bindende globale doelstellingen die stroken met de meest recente wetenschappelijke gegevens, doelstellingen op lange en middellange termijn voor geïndustrialiseerde landen en inspanningen van ontwikkelingslanden. Er moeten ook stabiele markten komen waar uitstootrechten verhandeld worden en de strijd tegen ontbossing moet opgevoerd worden.