Topwetenschapper wordt klimaatactivist

Nieuws

Topwetenschapper wordt klimaatactivist

Topwetenschapper wordt klimaatactivist
Topwetenschapper wordt klimaatactivist

02 april 2013

James Hansen, topwetenschapper bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, neemt ontslag. Na bijna vijftig jaar klimaatwetenschap wil hij zich volop en ongebonden kunnen inzetten in de strijd tegen de klimaatverandering.

De 72-jarige James E. Hansen gold decennialang als een referentie en een belangrijke spreekbuis voor de klimaatwetenschap. Als hoofd van het Goddard Institute for Space Studies leidde hij belangrijk onderzoek naar klimaatmodellen en werd hij een belangrijke klokkenluider.

Hij getuigde tientallen keren voor het Congres, weerstond druk van het Witte Huis en probeerde de publieke opinie te mobiliseren. Hij nam de laatste jaren deel aan verschillende grote protestacties en werd enkele keren gearresteerd.

Onafhankelijk

Onder meer in Republikeinse kringen klonk de roep om zijn ontslag steeds harder. Nu heeft Hansen zelf laten weten dat hij opstapt bij de NASA, maar niet om voortaan zijn mond te houden. Het ontslag laat hem toe om ongebonden de strijd tegen de klimaatverandering voort te zetten, zegt hij, met name op politiek en juridisch vlak.

Hansen heeft al te kennen gegeven dat hij verschillende overheidsinstanties voor de rechter wil dagen omdat ze niet voldoende ondernemen tegen het veranderende klimaat en de uitstoot van broeikasgassen. Als federaal ambtenaar is het verboden de overheid aan te klagen, maar zijn ontslag maakt dat wel mogelijk. Hetzelfde geldt voor zijn plannen om te lobbyen bij Europese leiders voor een belasting op de bijzonder vervuilende olie uit teerzanden.

Hij voelt de morele verplichting om zijn laatste levensjaren aan de klimaatstrijd te wijden, zegt hij. “Zelfs als we maar een fractie van de overblijvende fossiele brandstoffen gebruiken, mogen we uitgaan van niet te stoppen gevolgen”, zegt hij in een e-mail aan de krant The New York Times. “We laten een situatie na aan de jongeren en de toekomstige generaties waar ze mogelijk geen antwoord op hebben.”