In India zijn ggo-gewassen geen taboe meer

Nieuws

In India zijn ggo-gewassen geen taboe meer

In India zijn ggo-gewassen geen taboe meer
In India zijn ggo-gewassen geen taboe meer

IPS

14 mei 2015

In acht Indiase deelstaten zijn het afgelopen jaar veldproeven met transgene gewassen gedaan. Dat blijkt uit overheidsdocumenten die het wetenschappelijke tijdschrift Nature heeft opgevraagd. De nieuwe regering van premier Narendra Modi lijkt een nieuwe koers in te zetten in het land waar veel weerstand heerst tegen gengewassen.

Vijf jaar geleden verbood de Indiase regering na een hevig maatschappelijk debat het verbouwen van transgene aubergines voor commerciële doeleinden. In 2012 adviseerde een commissie benoemd door het Indiase Hooggerechtshof een verbod van tien jaar op alle veldproeven met transgene voedselgewassen.

In acht deelstaten zijn veldproeven goedgekeurd.

Maar onder de nieuwe regering van premier Modi, die een jaar geleden aan de macht kwam, is een stille koerswijziging ingezet, blijkt uit documenten van de Indiase Commissie voor Goedkeuring van Genetische Manipulatie (GEAC). In acht deelstaten, die grotendeels de lijn volgen van Modi’s Bharatiya Janata-partij, zijn veldproeven goedgekeurd met onder meer transgene rijst, katoen, maïs, mosterd, brinjal (aubergine) en kikkererwten.

De GEAC gaf in juli vorig jaar toestemming voor de proeven. De meeste deelstaten hielden de uitvoering van daarvan echter nog tegen. De staten Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, Karnataka en Andhra Pradesh lieten de proeven wel doorgaan. Bij de projecten zijn volgens de Indiase zakenkrant The Hindu Business Line onder andere de grote zaadbedrijven Monsanto, Mahyco en BASF betrokken.

Al Jazeera English (CC BY-SA 2.0)

Onder de nieuwe regering van premier Modi, die een jaar geleden aan de macht kwam, is een stille koerswijziging ingezet.

Al Jazeera English (CC BY-SA 2.0)

Commerciële teelt

GMWatch, een organisatie die een tegenwicht wil bieden tegen de propaganda van de biotech-industrie, stelt op grond van berichten in de media dat vertegenwoordigers van de regering in de afgelopen maanden achter gesloten deuren overleg hebben gevoerd over manieren om de weerstand tegen transgene gewassen te verminderen.

Voorstanders van transgene gewassen in India zien kansen voor de voedselvoorziening in het land dat ruim 1,2 miljard inwoners telt, omdat de transgene varianten minder vatbaar zouden zijn voor ziekten. Het land kent echter ook een sterke lobby tegen genvoedsel. De tegenstanders pleiten voor duurzame landbouw, waarbij de vatbaarheid voor ziekten ook verminderd wordt, maar dan op natuurlijke wijze. Ook wijzen ze erop dat nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de veiligheid van transgene gewassen en dat de regelgeving op het gebied van gengewassen tekortschiet.

Met de goedkeuring van veldproeven is nog geen sprake van de introductie van commerciële teelt. In buurland Bangladesh worden inmiddels wel transgene aubergines verbouwd.

sandeepachetan.com travel photography (CC BY-NC-ND 2.0)

De tegenstanders pleiten voor duurzame landbouw, waarbij de vatbaarheid voor ziekten ook verminderd wordt, maar dan op natuurlijke wijze.

sandeepachetan.com travel photography (CC BY-NC-ND 2.0)

Greenpeace

Link

Lees ook: Delhi “wurgt” Greenpeace India

Vorig jaar lekte via The Indian Express een rapport van de Inlichtingendienst uit waarin werd gesteld dat niet-gouvernementele organisaties zoals Greenpeace, de Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture en India for Safe Food de ontwikkeling van India hinderen. Al deze organisaties keren zich tegen genetisch veranderde gewassen.

Het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken liet vorige maand zeven bankrekeningen van Greenpeace India bevriezen. Greenpeace-directeur Samit Aich stelde in een reactie dat de regering probeert Greenpeace India ‘het zwijgen op te leggen.’