Trawlervisserij maakt CO2 op zeebodem wakker

Nieuws

Bodemsleepnetten zijn schadelijk voor het zeeleven en voor het klimaat

Trawlervisserij maakt CO2 op zeebodem wakker

Trawlervisserij maakt CO2 op zeebodem wakker
Trawlervisserij maakt CO2 op zeebodem wakker

IPS

25 januari 2024

Trawlervisserij, waarbij vissersboten grote sleepnetten over de bodem van de oceaan trekken, is niet alleen schadelijk is voor het zeeleven, maar pompt ook grote hoeveelheden CO2 van de zeebodem naar de atmosfeer.

PxHere

Bijna een kwart van alle in het wild gevangen vis ter wereld wordt gevangen door zogeheten trawlerschepen.

PxHere

Bijna een kwart van alle in het wild gevangen vis ter wereld wordt gevangen door zogeheten trawlerschepen. Die slepen enorme netten over de zeebodem om bepaalde vissoorten te vangen. Dat die industriële trawlvisserij veel schade toebrengt aan het milieu was al geweten. De praktijk vernietigt ecosystemen op de zeebodem, draagt bij aan overbevissing en doodt alles wat in de netten terechtkomt, van schildpadden en roggen tot haaien.

CO2-afzetting op de zeebodem

Een nieuw onderzoek in het tijdschrift Frontiers in Marine Science stelt nu ook dat de techniek niet alleen schadelijk is voor het milieu, maar ook aanzienlijk bijdraagt aan de klimaatverandering.

De sedimenten die zich op de zeebodem verzamelen, bevatten namelijk eeuwenoude resten van planten en dieren en slaan voor bijna onbeperkte tijd CO2 op. Volgens de studie verstoren de netten van trawlerschepen die CO2-afzettingen en ondermijnen ze zo het vermogen van de oceaan om als koolstofput te fungeren.

De onderzoekers hebben berekend dat 55 tot 60 procent van de CO2 die vrijkomt binnen de negen jaar weer in de atmosfeer terechtkomt. De resterende 40 à 45 procent wordt opgelost in het water en draagt zo bij aan de verzuring van de oceaan.

370 miljoen ton CO2

Volgens de studie hebben trawlactiviteiten sinds 1996 tot 370 miljoen ton CO2 per jaar uitgestoten, los van de andere CO2-impact van de visserij. Ter vergelijking, dat is bijna het dubbele van de jaarlijkse uitstoot door verbranding van brandstof door de volledige wereldwijde vissersvloot.

‘Net als het vernietigen van bossen veroorzaakt het leegschrapen van de zeebodem onherstelbare schade aan het klimaat, de samenleving en de dieren in het wild.’

‘We weten al lang dat het slepen van zware visnetten - sommige zo groot als tien Boeiing 747-vliegtuigen - over de oceaanbodem zeeleven en habitats vernietigt’, zegt Trisha Atwood van de Utah State University, die aan het onderzoek meewerkte.

‘Pas onlangs hebben we ontdekt dat bodemsleepnetten ook CO2 losmaken, die anders duizenden jaren veilig in de oceaanbodem zouden zijn opgeslagen.’

Volgens Atwood gaat het om de eerste studie die aantoont dat meer dan de helft van de CO2 die vrijkomt bij het vissen met sleepnetten uiteindelijk in de atmosfeer terechtkomt en zo bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

‘Net als het vernietigen van bossen veroorzaakt het leegschrapen van de zeebodem onherstelbare schade aan het klimaat, de samenleving en de dieren in het wild’, besluit ze.