'Troepen binnen zes maanden uit Afghanistan terugtrekken'

Nieuws

'Troepen binnen zes maanden uit Afghanistan terugtrekken'

'Troepen binnen zes maanden uit Afghanistan terugtrekken'
'Troepen binnen zes maanden uit Afghanistan terugtrekken'

08 oktober 2009

Op woensdag 28 oktober komen Ahmed Rashid en Jef Lambrecht naar het Kaaitheater in Brussel voor een MO*lezing over Afghanistan en Pakistan. In aanloop naar de lezing willen we het debat stimuleren, daarom lanceren we enkele opinies waarop we graag uw reactie krijgen.

Opinie 1: Haal de Navo weg uit Afghanistan, maar steun de democratische krachten desnoods wel met militaire middelen

Lees de reacties.

Opinie 2: ‘Ik ben voorstander van terugtrekking uit Afghanistan binnen zes maanden’

‘Afghanistan is een tribaal land dat door geen enkele vreemde mogendheid ooit overwonnen is, en dus moeten de Verenigde Staten dat ook niet proberen. Maar ik zou wel duidelijk maken dat we onder geen beding zullen aanvaarden dat het internationaal terrorisme opnieuw voet aan de grond krijgt in Afghanistan. Wij moeten niet bepalen hoe de mensen willen leven, dat is hun soevereiniteit. Maar we moeten wel onze eigen veiligheid verdedigen, desnoods met het inzetten van onbemande vliegtuigen of andere technologische middelen.’
Beluister ook een stuk uit het gesprek over de Amerikaanse buitenlandpolitiek dat Gie Goris in New York had met Benjamin Barber. Benjamin Barber is de auteur van o.a. Jihad versus McWorld, gepubliceerd begin jaren negentig, maar vooral na 11 september 2001 een wereldwijde bestseller. Hij publiceerde al bijna twintig boeken over het belang van democratie en over de diverse krachten die haar bedreigen, zoals apathie, economische globalisering, tribalisering, terrorisme en de War on Terror. Zijn meest recente boek in het Nederlands is De infantiele consument.
Lees een uitgebreid interview uit 2004 en een uittreksel uit De infantiele consument.

Jouw mening

Reageer hieronder of stuur je reactie naar webredactie@mo.be, dan publiceren wij jouw reactie bij dit artikel!