Tropische wouden hebben absoluut vogels nodig om te herstellen

Nieuws

Tropische wouden hebben absoluut vogels nodig om te herstellen

Tropische wouden hebben absoluut vogels nodig om te herstellen
Tropische wouden hebben absoluut vogels nodig om te herstellen

03 februari 2017

Wouden die herstellen na een periode van ontbossing hebben in dat proces nood aan vogels. Als die vogels – door de ontbossing – schaars zijn, verloopt het herstel zeer moeizaam.

Biodiversiteit is essentieel voor de gezondheid en de veerkracht van tropische wouden. Vogels spelen daarin een erg belangrijke rol omdat ze een breed palet aan “diensten” leveren die noodzakelijk zijn om die biodiversiteit op peil te houden.

Zo voeden ze zich met insecten en houden op die manier de populatie insecten die planten eten in toom. Ook helpen ze mee aan de verspreiding van zaden van meer dan 90 procent van de boomsoorten in het regenwoud.

In een studie die verschenen is in Proceedings of the Royal Society B, tonen wetenschappers aan dat het intensief landgebruik voor landbouw of veeteelt tot de volledige uitroeiing van woudvogels kan leiden. Dat zou dan op zijn beurt weer leiden tot een zeer moeizaam herstel van de wouden na periodes van houtkap of na bosbranden.

In gebieden die ontbost werden voor landbouwgrond zijn niet alleen de vogels verdwenen maar ook een heel ecosysteem aan “biodiversiteitsdiensten” waar deze dieren normaal gezien voor zorgen.

Volgens de onderzoekers is het daarom noodzakelijk dat bij ontbossing altijd delen oorspronkelijk bos bewaard blijven.

Conservatie oorspronkelijk woud

‘Om regenwoud de mogelijkheid te geven zich te herstellen, hebben we nood aan bosbeleid om erop toe te zien dat ten allen tijde delen van het oorspronkelijke woud bewaard blijven’, zegt hoofdauteur Joseph Tobias van het Imperial College London.

‘Om regenwoud de mogelijkheid te geven zich te herstellen, hebben we nood aan bosbeleid om erop toe te zien dat ten allen tijde delen van het oorspronkelijke woud bewaard blijven’

Belangrijk daarbij is dat het om stroken oerbos gaat, onaangetast woud met inheemse boomsoorten en veel vogels. Wouden die ooit gekapt werden, terug herstelden en veel nieuwe jonge bomen bevatten, hebben namelijk niet dezelfde capaciteit om het ecosysteem te herstellen omdat het aantal soorten bomen en vogels sterk is afgenomen.

De gezondheid van een ecosysteem wordt meestal gemeten in termen van aantal soorten. Deze studie toont aan dat met name de interactie tussen soorten van belang is.

‘De bomen van een woud kunnen er gezond uitzien, maar als de diersoorten die nodig zijn voor bestuiving en de verspreiding van zaden verdwenen zijn, is dat oppervlakkige uitzicht misleidend’, zegt Tobias.

‘Onze studie is een waarschuwing om niet enkel te kijken naar het woud als een momentopname, we moeten vooruit denken en inzien dat bepaalde processen noodzakelijk zijn om de wouden ook een toekomst te geven.’

Het team verzamelde gegevens over 450 vogelpopulaties op 330 sites in het Amazonewoud van Brazilië.